Građanske Inicijative | Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini
2567
post-template-default,single,single-post,postid-2567,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-5.2,qode-theme-ver-7.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

30 Jun Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini

Pred vama se nalazi Izveštaj o Ekonomskoj vrednosti civilnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini sa komparativnom analizom zemlja Zapadnog Balkana i Turske.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta Balkanske mreže za razvoj civilnog društva Tekovine balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring, a uz podršku EU i BTD.

 

FINAL Ekonom.vrednost sektora 2014_f (3)