Građanske Inicijative | Izveštaj o proceni potreba civilnog društva u Srbiji za 2016.godinu
2913
post-template-default,single,single-post,postid-2913,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-5.2,qode-theme-ver-7.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

09 Sep Izveštaj o proceni potreba civilnog društva u Srbiji za 2016.godinu

nar-naslovnaCilj ovog izveštaja je da pruži sveobuhvatnu procenu potreba civilnog društva u Srbiji, uključujući okruženje u kojem civilno društvo funkcioniše, snage i slabosti, kao i uticaj koji ima i izazove sa kojima se susreće.

Izveštaj je na engleskom jeziku.

Preuzmi izveštaj  NAR REPORT SRBIJA 2016