Građanske Inicijative | Naš tim
324
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-324,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-5.2,qode-theme-ver-7.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Naš tim

Naš Tim 2017

Maja Stojanović

Maja Stojanović

 

Izvršna direktorka

Maja Stojanović je dugogodišnja aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava, a u Građanskim inicijativama je od oktobra 2010. godine. Pre nego što je postala izvršna direktorka u januaru 2014, u Građanskim inicijativama je radila kao koordinatorka Programa za mlade, a zatim i kao programska direktorka. Rad u civilnom sektoru je započela u Studentskoj uniji Srbije (SUS) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, zatim Univerzitetu u Nišu i Upravnom odboru SUS-a. Pet godina je radila u Inicijativi mladih za ljudska prava kao koordinatorka kancelarije u Nišu, zatim u Beogradu kao koordinatorka Programa za mlade i izvršna direktorka. Maja Stojanović je predsednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava i demokratije iz Beograda i članica Tima Evropa, ekspertske grupe za promociju evropskih integracija u Srbiji.

Bojana Selaković

Bojana Selaković

 

Programska menažerka

Bojana Selaković je u Građanskim inicijativama od novembra 2013, gde se nalazi na poziciji menadžerke Programa za javne politike. 2016.godine izabrana za V.D. Izvršne direktorke. Bavila se privrednim pravom i preduzetništvom, a u civilnom sektoru je uz manje pauze aktivna od 2001. godine. Inicirala i učestvovala u više desetina kampanja podizanja svesti i javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, velikom broju projekata usmerenih na jačanje aktivizma građana i građanki, ali i onih koji pružaju direktnu pomoć i podršku osetljivim društvenim grupama. Teme koje je zanimaju kreću se od borbe protiv diskriminacije, nasilja i korupcije preko prava manjinskih grupa i prava deteta do reforme javnih politika i građanske participacije. Majka je dečaka i devojčice.

Miloranka Tošić

Miloranka Tošić

 

Menadžerka za osiguranje kvaliteta

Miloranka Tošić trenutno radi kao Menadžerka za osiguranje kvaliteta Građanskih Inicijativa. Njen aktivizam je počeo još u srednjoj školi, pa je najpre kao aktivan član, a zatim i predsednica učeničkog parlamenta uspevala da pokrene vršnjake da se uključe u najrazličitije aktivnosti i doprinesu kako školi, tako i svom budućem statusu aktivnih građana i građanki. Saradnju sa Građanskim inicijativama je počela kao učesnik programa razmene koji su GI organizovale 2004. godine.  Razumevanje misije i vizije GI, kao i lična posvećenost i organizovanost koju je pokazala u ovom programu, preporučili su je da bude izabrana na mesto asistentkinje na Romskom programu 2009. godine. Nakon godinu i po dana je počela da radi u finansijskoj službi kao asistent, a nakon dve godine došla je na mesto Direktorke finansijske službe i tu se zadržala skoro četiri godine. Odgovornost i sistematičnost u radu, kao i rezultati u inicijativi za unapređenje finansijskog sistema GI su je unapredili na poziciju na kojoj se trenutno nalazi. Često posećuje seminare i obuke kako bi dodatno unapredila svoj rad i doprinela kvalitetu rada GI.

Jelena Stević

Jelena Stević

 

Finansijska direktorka

Jelena Stević trenutno radi na poziciji finansijske direktorke u Građanskim inicijativama. Za GI radi od marta 2003. godine, gde je radila na pozicijama šefice kancelarije, asistentkinja na programu za razvoj demokratije, asistentkinja na programu i sekretar Federacije NOV-a u Srbiji, asistentkinja na programu građanskog obrazovanja,  koordinatorka projekata na omladinskom program i finansijska administratorka. Završila je obuke iz oblasti: Upravljanje nevladinim organizacijama, Trening za promociju tolerancije i etničkog izmirenja kroz građansko obrazovanje, Pisanja projekata za EU, kao i mnogih drugih Govori engleski jezik. Majka je dečaka.

Nada_Likar_02

Nada Likar

 

Finansijska administratorka

Nada je od januara 2006. godine zaposlena u Građanskim inicijativama, najpre na poziciji sekretarice, a zatim šefice kancelarije. Od septembra 2014 je na poziciji finansijske administratorke. Takodje, Nada se bavi upravljanjem ljudskim resursima u Građanskim inicijativama. Završila obuke iz oblasti pisanja projekata za EU, zaštite podataka o ličnosti, finansijskog menadžmenta u nevladinim organizacijama, upravljanja ljudskim resursima. Po obrazovanju je inženjer hemijske tehnologije. U periodu 1996-97. bila je aktivistkinja opozicione koalicije Zajedno (SPO, DS, GSS), a po završetku protesta radila je kao poslovni sekretar u glavnoj kancelariji SPO. Nakon toga je radila u nekoliko privatnih kompanija na administrativnim pozicijama. Dugo se bavila podučavanjem dece iz matematike, fizike i hemije. Govori engleski jezik.  Majka je jedne devojčice.

Nikola Šukara

Nikola Šukara

 

Šef kancelarije

Nikola Šukara je u Građanskim inicijativama od aprila 2016. Pre toga je radio administrativne poslove u raznim kompanijama. Završio je Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu u Beogradu. Aktivno svira bubnjeve, učestvovao na raznim festivalima (Exit, Beer fest, Gitarijada…). Govori engleski jezik. Otac je dečaka i devojčice.

Marija Vujković

 

PR menadžerka

Marija Vujković radi u Građanskim inicijativama od juna 2015.godine. Nakon decenije na raznim pozicijama u sektoru komunikacija u biznisu, odlučila da podeli svoje znanje i iskustvo sa civilnim društvom. Marija se stara o celokupnim komunikacionim i marketinškim aktivnostima GI, koje obuhvataju komunikaciju sa medijima i novinarima, donatorima, partnerskim organizacijama i zajednicom na društvenim mrežama. Tečno govori engleski, a služi se i španskim jezikom. Stalno na putu oko sveta. Srećna supruga i mama jedne devojčice.

Dejana Stevkovski

Dejana Stevkovski

 

Koordinatorka projekta za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

Dejana Stevkovski je u Građanskim inicijativama od 2008.godine. Kao tek svršena studentkinja FPN-a rad je započela kao šefica kancelarije, a ubrzo potom postala asistentkinja na programu za razvoj civilnog društva. Bila je uključena u brojne projekte GI u cilju jačanja kapaciteta OCD, zagovaranja za veću uključenost  građana/ki i OCD u procese donošenja odluka, zagovaranja za usvajanje pravnog i institucionalnog okvira za delovanje OCD. Koautorka je Nacionalnog izvestaja o praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji za 2013. i 2014. godinu i Priručnika za OCD ka pružaoce usluga socijalne zaštite. Trenutno je koordinatorka projekta za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva. Mama jednog dečaka.

Petar Žmak

Petar Žmak

 

Koordinator projekata za javne politike

Petar Žmak još u ranim godinama na Pravnom fakultetu Union posvetio je svoj rad ljudskim pravima, posebno pitanjima manjina, LGBT pravima i tranzicione pravde. Posle šest godina kao istraživač sistematskih kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji i pravni zastupnik žrtava u slučajevima reparacija, nastavio svoj rad na polju javnih politika koje se odnose na proces EU integracija Srbije – slobodu govora i medije, reformu obrazovanja u oblasti građanskog vaspitanja, kao sredstava prevazilaženja nasilne i autoritarne prošlosti. Govori engleski, španski, italijanski i nemački. Nosilac je Dozvole pilota PPL (A).

Nermine Aliji Ademi

Nermine Aliji Ademi

 

Asistentkinja na programu za jačanje kapaciteta civilnog društva

U Građanskim inicijativama radi od jula 2015. godine kada se uključila u sprovođenje i monitoring Youth Build programa. Radi na implementaciji i monitoringu projekata za mlade, ocenjuje i prati rad učesnika na projektima, osmišljava i sprovodi lokalne aktivnosti i pomaže u komunikaciji sa lokalnim institucijama i medijima. Pre toga je stažirala u Koordinacionom telu Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa u Beogradu, a zatim i kao lokalna asistentkinja na projektima Koordinacionog tela koji su realizovani u Bujanovcu već tri godine za redom. Radila kratko u školi kao profesorka albanskog jezika i posle toga se vratila u civilni sektor. Završila je Pravni Fakultet i Filološki Fakultet smer albanski jezik, trenutno je na pri kraju master studija. Bavi se prevođenjem srpski – albanski i voli da čita. Mama jednog dečaka.

Đurđa Đukić

 

Koordinatorka projekata za jačanje kapaciteta civilnog društva

Đurđa Đukić u Građanskim inicijativama radi na poziciji koordinatorke projekata za jačanje kapaciteta od novembra 2014. godine. Završila je Fakultet političkih nauka. Kao aktivistkinja uključena je u rad civilnog sektora od 2007. godine. U prethodnom periodu  bila je angažovana u Inicijativi mladih za ljudska prava i Centru za praktičnu politiku kao koordinatorka projekata. Prošla je brojne obuke iz oblasti ljudskih prava, tranzicione pravde i evropskih integracija.