Program građanskog obrazovanja

Program za Građansko obrazovanje je deo prirodnog dugogodišnjeg razvoja edukativnih aktivnosti koje su Građanske inicijative menjale i usklađivale sa promenama u društvu. Sa oktobarskim promenama, institucije vlasti su postale otvorenije za saradnju sa udruženjima građana, što je omogućilo Gradjanskim inicijativama da se aktivno uključe u razvoj predmeta Građansko vaspitanje.

Odlukom Ministarstva prosvete Građansko vaspitanje ili vaspitanje za demokratiju i građansko društvo, u sistem obrazovanja Republike Srbije uvedeno je školske 2001/2002. godine za prvi razred osnovne i prvi razred srednje škole. Nakon toga Ministarstvo prosvete preduzelo je niz sistemskih rešenja i aktivnosti, koje su dovele do toga da se  Građansko vaspitanje školske 2006/2007. godine uključi u nastavni plan i program, linearno u sve razrede osnovne i srednje škole, kao obavezan izborni predmet.

Iako nam je osnovni cilj  razvijanje adekvatnih znanja i veština učenika za aktivan i odgovoran odnos prema svojoj sredini, društvu i društvenim pojavama, nastavnici su naša primarna ciljna grupa. Kroz razvijanje programa obuke i njihovo izvođenje, nastavnike osnažujemo za primenu interaktivnog metoda i koncepata predmeta, razvoj demokratske atmofere u školi uz poštovanje prava učenika, ali i podstičemo njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka i odgovorno odlučivanje. Sprovođenje programa u školskoj praksi kontinuirano se prati i prilagođava nalazima evaluacije, iskustvima nastavnika i potrebama učenika. Stalni kontakt sa nastavnicima ocenjujemo kao posebnu vrednost našeg pristupa koji nam garantuje kvalitetan prenos znanja.

Ministarstva prosvete pokrenulo je  konsultativni proces sa organizacijama civilnog sektora. Na konferenciji "Unapređenje saradnje Ministarstva prosvete i organizacija civilnog društva", ministar Žarko Obradović istakao je značaj saradnje i istakao otvorenost Ministarstva za partnersko delovanje u cilju postizanja ostvarenih ciljeva.

Građanske inicijative su imale važnu ulogu u procesu razvoja kurikuluma, priručnika za nastavnike/ce V.VI, VII, VIII-mog razreda osnovne kao i III i IV-tog razreda srednje škole. Program obuke za edukatore i nastavnike/ce viših razreda osnovne škole je razvijen u saradnji sa Ministarstvom prosvete.

Kao značajnu podršku nastavi Gradjanskog vaspitanja u sredinama sa većinskim stanovništvom nacionalnih manjina, Gradjanske inicijative su prevele 4 priručnika za nastavnike GV na albanski jezik. Radi se o priručnicima za V, VI razred osnovne škole i III i IV razred srednje škole. Prevodi svih priručnika zvanično su odobreni od strane Nacionalnog saveta Albanaca. Priručnici su u elektronskoj verziji dostupni na web sajtovima Građanskih inicijativa i Ministarstva prosvete i nauke.

Aktuelne informacije o programu, odnosno o projektnim aktivnostima možete naći u vestima.

Danas je program za Građansko obrazovanje usmeren na različite aspekte razvoja predmeta Građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji kroz sledece aktivnosti:

  • Specijalistička obuka za nastavnike/ce gradjanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama
  • Edukacija nastavnika Gradjanskog vaspitanja
  • „Promišljanje o demokratiji"
  • Projekat gradjanin II („Promocija tolerancije i etničkog pomirenja na Balkanu")
  • Časopis „Demokratsko građanstvo"
  • Evaluacija uspešnosti ishoda nastave Građanskog obrazovanja
  • Promocija predmeta
  • Evropa vidjena našim očima
  • "Aktivizmom do naših prava"
  • Demokratsko upravljanje školom


Organizaciona struktura

[detaljnije]