Predmet građansko vaspitanje

Priručnici

Sadržaji građanskog vaspitanja koje smo razvijali su koncipirani tako da se učenicima omoguće: sloboda izražavanja mišljenja i stavova, unapređenja veština komunikacije, razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, argumentovanja i zalaganja za sopstvene stavove, odgovornog odlučivanja i delanja. Realizacija programskih sadržaja se zasniva na korišćenju interaktivnih i istraživačkih metoda rada. Do sada smo razvijali sadržaje Građanskog vaspitanja za V razred osnovne škole i izvršili adaptaciju i prilagođavanje programa Projekat Građanin u Građansko vaspitanje za VI razred osnovne škole.

Program Građanskih inicijativa Postani građanin adaptiran je za Građansko vaspitanje u III i IV razredu srednje škole .
Sprovođenje programa u školskoj praksi kontinuirano se prati i prilagođava prema iskustvima nastavnika i potrebama učenika. Stalni kontakt sa nastavnicima ocenjujemo kao posebnu vrednost našeg pristupa koji nam garantuje kvalitetan prenos znanja. Ključni izazov vezan za građansko vaspitanje predstavlja izbor nastavnika koji se još uvek vidi kao mogućnost dopune fonda časova, a ne kao mogućnost stručnog razvoja za zainteresovane nastavnike.

Organizaciona struktura

[detaljnije]