Arhiva_vesti

29. 08. 2008
Kampanja za promociju Gradjanskog vaspitanja
Građanske inicijative pokrenule su krajem avgusta kampanju tokom koje promovišu predmet Građansko vaspitanje. Cilj kampanje je da ukaže na važnost ovog predmeta i da pomogne roditeljima i deci da se lakše opredele za izborni predmet. Izvršni direktor Građanskih inicijativa Miljenko Dereta istakao je, na konferenciji za novinare u beogradskom Medija centru, da se Građanskim vaspitanjem kao predmetom malo ko bavi i dodao da javnost o tome nije adekvatno obaveštena. Prema njegovim rečima, štampanjem plakata „ Šta je to Građansko vaspitanje?“ i lifleta, učenicima će biti pružene dodatne informacije vezane za Građansko vaspitanje koje je kao obavezni izborni predmet uvedeno školske 2001/02. godine.
 

Dereta je ukazao i da je Srbija članstvom u Savetu Evrope preuzela obavezu da uvede Građansko vaspitanje kao školski predmet. On je rekao i da ne postoje precizni podaci o tome koliko učenika pohađa veronauku a koliko njih građansko vaspitanje, ali da je trend takav da se u osnovnoj školi više opredeljuju za veronauku a u srednjoj školi za drugi izborni predmet. Dereta je istakao i da bi trebalo razmisliti o tome da se oni ne opredeljuju samo jednom za četiri godine već da im treba pružiti mogućnost da promene mišljenje i da se sa jednog predmeta prebacuju na drugi.

Koordinatorka Programa za Građansko vaspitanje Radmila Radić Dudić istakla je da su Građanske inicijative do sada obučile 60 edukatora koji rade sa nastavnicima Građanskog vaspitanje i da su za njih organizovani seminari i štampani priručnici. Ona je ukazala da u Srbiji ne postoji visokoškoloska ustanova na kojoj bi se ljudi školovali da postanu nastavnici Građanskog vaspitanja i dodala da su zbog toga Građanske inicijative u saradnji sa Fakultetom političkih nauka pokrenule Specijalističku obuku za nastavnike. 125 nastavnika prošlo je obuku do sada a od. 2009. godine kreće i program za nastavnike Građanskog obrazovanja u osnovnim školama, rekla je Radmila Radić Dudić.

Koordinatorka Aktiva nastavnika Građanskog vaspitanja u srednjim školama Melita Ranđelović kaže da javnost nije dovoljno informisana o predmetu Građansko vaspitanja. Ona je istakla da se škole sada suočavaju sa činjenicom nedovoljno edukovanog kadra za ovaj predmet i podseća da su Građanske inicijative izašle sa programom Specijalističke studije čiji je cilj edukovanje kadra.. Ona je dodala i da kao nastavnik ovog predmeta može da primeti kako učenici sve više usvajaju osnovne postulate ovog predmeta. To je dobit predmeta koja bi trebalo da se prepozna i u široj društvenoj zajednici, rekla je ona.

Građanske inicijative od školske 2007/2008 godine objavljuju časopis „Demokratsko građanstvo" namenjen nastavnicima/cama Građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Do sada su izdata četiri broja i svi su  štampani u tiražu od 5100 primeraka.  Časopis se distribuira svim školama u Srbiji a poslednji broj bavi se iskustvima nastavnika Građanskog vaspitanja širom sveta.

Organizaciona struktura

[detaljnije]