Arhiva_Vesti

30. 04. 2012
DUNAVSKI FORUM MLADIH
Novi Sad, 5-9. maj 2012. godine

Dunavski forum mladih je prvi internacionalni forum u organizaciji Evropskog parlamenta mladih Srbije, koji će u periodu od 5. do 9. maja u Novom Sadu okupiti mlade iz petnaest zemalja Evrope u cilju pronalaženja rešenja za aktuelne probleme sa kojima se suočava dunavski region. Teme koje su obuhvaćene projektom tiču se zaštite životne sredine, kulturnog i ekonomskog značaja reke Dunav, regionalne saradnje i energetike.

Evropski parlament mladih Srbije je licenciran ogranak mreže nevladinih volonterskih organizacija u 36 evropskih zemalja pod imenom Evropski parlament mladih (eyp.org) koji mladima služi kao platforma za razmenu znanja, interkulturalni dijalog i podstiče ih na društvenu inicijativu već punih 25 godina. Preko 20 000 aktivnih srednjoškolaca i studenata dobije priliku da učestvuje na oko 100 dogadjaja svake godine i tom prilikom stekne kompetencije i unapredi širok spektar veština. 

Kao jedan od najznačajinih dogadjaja u ovoj kalendarskoj godini na medjunarodnom planu, Dunavski forum mladih koncipiran je tako da simulira rad Evropskog parlamenta u Briselu. Učesnici će biti podeljeni u radne grupe u skladu sa specifičnom temom na kojoj rade, a kroz proces donošenja odluka, kao i sve delove dogadjaja, predvodiće ih iskusni međunarodni tim vršnjačkih edukatora. Od grupe se očekuje da odgovori na zadati problem na engleskom i francuskom jeziku kroz predlaganje mera u vidu formalne rezolucije koju će potom predstaviti ostalim učesnicima i braniti govorima i debatom na Generalnoj skupštini poslednjeg dana foruma, uokviru koga će biti obeležen i Dan Evrope. Kako se u Evropskom parlamentu mladih veliki značaj pridaje kulturnim programima i događajima koji afirmišu interkulturalnu razmenu, učesnici će imati priliku da budu deo Eurovillage i Euroconcert - aktivnosti kojima se promoviše materijalna i duhovna kulturna baština evropskih zemalja iz kojih dolaze, kao i individualni talenat.

Forum će biti realizovan uz podršku Francuske ambasade, Francuskog insituta, Konrad Adenauer fondacije, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i kancelarije Evropskog pokreta u Novom Sadu.

Organizaciona struktura

[detaljnije]