Vesti

29. 08. 2011
Aktivizmom do naših prava
Naredna četiri meseca Građanske inicijative realizovaće projekat “Aktivizmom do naših prava”.

Projekat kao glavni cilj ima jačanje kapaciteta 90 srednjoškolaca iz Beograda, Pančeva i Smedereva za omladinski aktivizam, sa posebnim fokusom na poboljšanje položaja osoba sa mentalnim smetnjama kroz njihovo uključivanje u projekte koje će osmisliti mladi iz tri navedene škole. Pored znanja i veština vezanih za aktivan odnos mladih prema problemima u školi, lokalnoj i široj zajdenici, mladi će istraživati kakva je trenutna percepcija šireg društva o njima i naučiti kako da osmisle i ostvare svoje ideje. Takođe, proćiće radionice vezane za diskriminaciju generalno, a onda će biti senzibilisani na diskriminaciju osoba sa mentalnim smetnjama.

Učenici iz svake škole osmisliće i realizovati konkretne predloge projekata koji se odnose na pomenute probleme, a rezultati će biti predstavljeni na zajedničkoj izložbi u Beogradu.

Projekat "Aktivizmom do naših prava" podržan je od strane Uprave za ljudska i manjinska prava Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Organizaciona struktura

[detaljnije]