Vesti

14. 03. 2012
Održan seminar „SEKO mehanizam i korišćenje pretpristupnih fondova EU“
Juče je za predstavnike/ce organizacija članica SEKO platforme za civilno društvo, medije i kulturu organizovan seminar „SEKO mehanizam i korišćenje pretpristupnih fondova EU".

Seminar su, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije (SEIO) i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, orrganizovale Građenske inicijative, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Centar za kulturnu dekontaminaciju, kao vodeće organizacije ove SEKO platforme.

Bosiljka Joksimović, ispred SEIO - Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, na samom početku prisutnima je predstavila kоnsultаtivni mеhаnizam koji je SEIO formirao sа ОCD. Kао glаvnе nоsiоcе аktivnоsti u оblаsti plаnirаnjа rаzvојnе pоmоći taj mehanizam prepoznaje Sеktоrskе оrgаnizаciје civilnоg društvа (SEKO).

O značaju SEKO mehanizma za organizacije civilnog društva i njhovoj ulozi u konsultativnom procesu programiranja sredstava EU govorila je Dubravka Velat, direktorka za razvoj programa Građanskih inicijativa.

Andrija Pejović, konsultant, detalno je predstavio Instrument za pretpristupnu pomoć EU (IPA) - njegov zakonodavni i strateški okvir, komponente, ključne aktere, sam proces programiranje, Akcioni plan za programiranje, uloge i odgovornosti nadležnih organa. Takođe, govorio je i o programiranju i sprovođenju IPA komponenti III i IV (regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa) koje su postale dostupne Srbiji kao kandidatu za članstvo u EU, Strukturnim fondovima EU (Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski soocijalni fond i Kohezioni fond) Strateškim i programskim dokumentima, operativnim strukturama EU i novinama koje donosi tzv. Nova IPA 2014-2020.

PPT Andija Pejović - Fondovi EU dostupni RS

PPT Andija Pejović - 3, 4, 5, komponente

U drugom delu seminara Pejović je predstavio Programe prekogranične saranje (IPA komponenta II) i prisutnima uputio niz praktičnih saveta i preporuka koji su od velikog značaja prilikom apliciranja na konkurse u okviru ovog Programa.

PPT Andrija Pejović - IPA komponenta II final

Natalija Adžić, savetnica za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kancelariji za saradnju sa OCD, upoznala je prisutne sa programom Zajednice Evropske unije (Europe for Citizens). Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije imaće ulogu nacionalnog kontakt tela za pružanje informacija i obuke potencijalnim korisnicima ovog programa. Program „Evropa za građane i građanke" ima za cilj sprovođenje aktivnosti u različitim oblastima kao što su pitanje zapošljavanja, socijalne kohezije, promocije participacije i demokratije na nivou EU, održivi razvoj, jačanje evropskog identiteta građana/ki, saradnje i razumevanja i drugo. Pravo učešća u programu imaju organizacije civilnog društva, lokalni organi vlasti, obrazovne institucije, mreže volontera, sportske organizacije i ostale zainteresovane strane. Ovaj  programpodstiče povezivanje i saradnju građana/ki, organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica iz zemalja članica programa, a domaćim OCD, socijalnim partnerima, lokalnim samoupravama, građanima i građankama ravnopravno učešće sa ostalim EU partnerima.

PPT Natalije Adžić

Organizovanje seminara finansijski su podržali BCIF i TACSO kancelarija u Srbiji.

Organizaciona struktura

[detaljnije]