Romski kulturni centar – Vranjska Banja

Region: Južna Srbija

E-mail: rkcbanja@gmail.com
Adresa: Saglamci 18; 17542 Vranjska Banja; Srbija
Telefon: 017/546-205; 017/545-007 kontakt osobe: Predsednik Nebojša Selistarević -0637484957, Podpresednik Zvezdan Ramić- 064/1785403

NVO ROMSKI KULTURNI CENTAR-VRANJSKA BANJA

Mi smo NVO Romski Kulturni Centar -Vranjska Banja (u daljem tekstu RKC), osnovani smo 28.10.2001., a zvanično registrovani 15.11.2001. godine pod registarskim brojem: 1223/3093 i vrstom registracije Udruženje građana.
Misija naše NVO je:
» Integracija Roma u lokalnu zajednicu uz očuvanje nacionalnog identiteta kroz edukaciju i poštovanje ljudskih prava «

Članovi RKC su prošli mnoge seminare koje su od bitnog značaja za rad u NVO sektoru.

Oblasti delovanja i realizovani projekti NVO-a RKC su:
Edukacija Roma (seminari, kursevi , radionice, dopunske i dodatne nastave za učenike, kreativne radionice za učenje srpskog jezika za romsku decu predškolskog uzrsta,...), ljudska prava-prava manjina, kultura i informisanje i zapošljavanje Roma

RKC- Vr. Banja čine 16 aktivnih (2 stalno zaposlena) i još 53 saradnika(volontera). Danas imamo još 7 aktivnih člana koji nisu iz redova romske nacionalne zajednice pa smo i po tome prepoznatljivi. Druga prepoznatljivost je u tome što članovi našeg centra moraju imati bar srednju stručnu spremu što nije slučaj sa drugim romskim organizacijama.

 

Obrazovanje, ljudska prava-prava manjina, kultura i informisanje, zapošljavanje Roma

Organizaciona struktura

[detaljnije]