Prijatelji dece Srbije

Region: Beograd

E-mail: pds@eunet.yu
Adresa: Kosovska 19, Beograd
Telefon: 011/3343-247, 3343 135

PRIJATELJI DECE SRBIJE (PDS) je društvena/nevladina organizacija koja se bavi brigom o deci i zaštitom prava deteta
To je najstarija organizacija te vrste u Srbiji (prva ovakva organizacija u Srbiji osnovana je 1880. godine)
Organizaciju čine na dobrovoljnoj osnovi roditelji, nastavnici, stručnjaci koji se bave decom, kao i ostali građani
Organizacija se bavi neposrednim radom sa decom, tamo gde deca žive: u školi, predškolskoj ustanovi, naselju i mesnoj zajednici, u opštini
Ovo je jedna od najstarijih organizacija te vrste u Evropi i svetu

Ciljevi organizacije:
Opšti cilj PDS je da doprinosi promociji i ostvarenju prava deteta i stvaranju uslova za bezbedno i srećno detinjstvo, za poštovanje položaja deteta u društvu, za slobodan, harmoničan i optimalan razvoj sve dece u duhu naše tradicije i Konvencije o pravima deteta,

Struktura organizacije
PDS je asocijacija opštinskih organizacija, i težište aktivnosti PDS je upravo u opštinskim organizacijama - što omogućava neposredan rad sa velikim brojem dece i organizovanje aktivnosti same
Danas postoji 39 opštinskih organizacija koje su udružene u PDS kroz učešće u različitim programima. PDS nastoji da poveća broj opštinskih organizacija
Republička organizacija PDS organizuje aktivnosti sa decom i za decu koje su od opšteg interesa, koordinira rad opštinskih organizacija i vodi međunarodnu saradnju

Partneri PDS
PDS sarađuje sa velikim brojem domaćih i međunarodnih organizacija i institucija
kao što su: Vlada Republike Srbije, Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije,
Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku,Ministarstvo prosvete i sporta,
Ministarstvo kulture, Ministarstvo pravde, UNICEF

Projekti, programi efekti
DEČJA NEDELJA, NAGRADA NEVEN , BUKVAR DEČJIH PRAVA, Projekat LOKALNE AKCIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA DETETA, DOBRA IGRAČKA, KARAVAN za pomoć deci na Kosovu i Metohiji, KODEKS DECA I MEDIJI, KODEKS O ZAŠTITI DECE OD POLITIČKIH ZLOUPOTREBA, IGRODROM, LETNJI KAMPOVI, AKCIJE DECA-DECI
TRIBINE, OKRUGLI STOLOVI, MEDIJSKI NASTUPI, ČASOPIS Dečja prava

Organizaciona struktura

[detaljnije]