InfoCentar

Ponosno Vam predstavljamo novu verziju našeg InfoCentra za mlade - InfoCentar 2.0

InfoCentar, kao posebna komponenta Programa za mlade Građanskih inicijativa, počev od novembra 2003. godine, uspešno provodi sledeće aktivnosti:

* obezbeđivanje dodatne podrške omladinskim grupama prosleđivanjem relevantnih informacija o dešavanjima vezanim za mlade (konferencije, seminari, treninzi, razmene, učešće na volonterskim kampovima, festivalima, mogućnosti za dodatno obrazovanje, obezbeđivanje stipendija, prilika za stažiranje, kao i podrška u pronalaženju partnerskih organizacija širom Evrope i mogućnosti za dobijanje donatorskih sredstava);

* podrška omladinskim grupama u izgradnji kredibiliteta u lokalnoj zajednici, posebno među mladima, razvijanjem lokalnih Info - punktova čiji je cilj dalja distribucija informacija;

* umrežavanje omladinskih grupa širom zemlje - stvaranje neformalne mreže Info - punktova

U skladu sa novim vremenima, i naš InfoCentar se modernizovao, te Vam predstavljamo novu online platformu integrisanu sa socijalnim mrežama.

Novu online platformu možete pratiti na:

infocentar.gradjanske.org
facebook.com/infocentar.gradjanske
twitter.com/InfoCentarGI

Pridružite nam se!


 

Oglasna tabla
29. 01. 2014

MLADI IZ SANDŽAKA NAGRAĐENI ZA TRUD I ZNANJE

Multietnička grupa od 33 mladih ljudi iz Sjenice, Tutina i Novog Pazara juče je u Domu kulture u Novom Pazaru nagrađena sertifikatima za uspešan završetak YouthBuild programa... [pročitaj]
15. 01. 2014

Šta poslodavci zameraju visokom obrazovanju

Kada diplomiraju, mladi nemaju motiva da traže posao, a kada ga nađu nisu spremni na inicijativu i rad pod pritiskom. Studentska praksa retkost u kompanijama... [pročitaj]
10. 01. 2014

Konkurs za volontere: Fondacija "Osmeh na dar"

Prva studentska humanitarna fondacija „Osmeh na dar" raspisuje konkurs za aktiviste i tom prilikom poziva sve zainteresovane srednjoškolce, studente, apsolvente i diplomce... [pročitaj]
Elektronska biblioteka
Ovaj servis Info-Centra Programa za mlade Građanskih inicijativa omogućava svim zainteresovanim korisnicima pristup velikom broju dokumenata i materijala u elektronskom obliku (pdf brošure, Word dokumenti, audio i video džinglovi). Biblioteka Info-Centra je najveći domaći on-line resurs elektronskih publikacija koje se bave mladima.

Link za biblioteku 

Organizaciona struktura

[detaljnije]