Građanske Inicijative | Poziv za dostavljanje komentara na nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana
3746
post-template-default,single,single-post,postid-3746,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-5.2,qode-theme-ver-7.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

17 Mar Poziv za dostavljanje komentara na nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana

Foto: Dijalog net

Beograd, 16. mart 2017. – Agencija za borbu protiv korupcije je uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23, izradila Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana (LAP).

Sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji, takođe u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23, treba da do 30. juna 2017. godine usvoje svoje lokalne antikorupcijske planove u skladu s ovim modelom.

Agencija za borbu protiv korupcije stavlja  Nacrt modela na uvid zainteresovanoj javnosti.

Komentare i sugestije na tekst, uz obavezno obrazloženje, možete poslati na ana.jerosimic@acas.rs i to najkasnije do 30. marta 2017. godine.