Publikacije

Donatorske strategije

Publikacija nudi uvid u stavove donatora koji podržavaju delovanje OCD u Zemljama Zapadnog Balkana i strategije koje primeniju. Na srppski jezik pevedene je deo koji se odnosi na presek stanja u regunu i posebno stanje u Srbiju, dok celokupno istraživanje na enleskom jeziku možete videti ovde

PREUZMI PUBLIKACIJU
Read More

“Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija”

GI srpnkeu-uBeograd, 4.novembar, 2016.godine – Građanske inicijative, kao kooridinatori Međusektorske podgrupe za slobodu izražavanja i medije Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, danas su objavile analizu  “Praćenje slobode izražavanja i medijskih sloboda u procesu EU integracija”. Ovaj dokument biće polazna osnova za dalje praćenje napretka u oblasti slobode medija.

PREUZMI DOKUMENT
Read More

Konsultacije o srednjoročnom pregledu Indikativnog Strateškog dokumenta za Srbiju 2014-2020.

EvropskGI srpa komisija trenutno sprovodi srednjoročnu procenu Indikativnog Strateškog dokumenta (Indicative Strategic Paper,ISP) za Srbiju 2014-2020, i poziva organizacije, članice SEKO mehanizma, da aktivno učestvuju u ovom procesu.
ISP postavlja prioritete za finansijsku pomoć koju EU pruža Srbiji tokom procesa pridruživanja i “prevodi” političke prioritete iz okvira politike proširenja u ključne oblasti u kojima je  finansijska pomoć najpotrebnija.
 
Svrha srednjoročne procene je da pruži uvid u postignute ciljeve u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2014 do 2020 (IPA II ), da pregleda i ažurira tekst ISP, uključujući, gde je to potrebno, prilagođavanje prioriteta i nivoa finansiranja u svetlu mogućih promena u politici proširenja, u ukupnoj situaciji u Srbiji ili u određenim politikama i strategijama koje mogu imati uticaja na potrebe finansijske pomoći kao što je navedeno u postojećem ISP.
 

 

Read More

Pojednostavljena procedura za otvaranje namenskog podračuna kod Uprave za trezor

Povodom izmena prilikom upisa i otvaranja posebnog namenskog podračuna kod Uprave za trezor, finansijsko administrativno odeljenje Građanskih inicijativa izmenilo je već postojeću proceduru, koju možete preuzeti ovde: ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA UPIS KJS2

Obrazac NO-3 možete preuzeti ovde:Obrazac NO-3 – Nalog za otvaranje dinarskog podracuna OKJS_OPKJS kod Uprave za trezor

Obrazac ZU-3/ZB3 možete preuzeti ovde:  OBRAZAC ZU-3, ZB-3

 

Građanske inicijative

Read More

The Report on enabling environment for civil society development for 2015 in Serbia

The Third National Monitoring Report is part of the activities of the “Balkan Civil Society Acquis-Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs” project funded by the EU and the Balkan Trust for Democracy (BTD). This Monitoring Report is the first of this kind to be published on a yearly basis for at least the 48-month duration of the project. The monitoring is based on the Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development (CSDev) developed by BCSDN and ECNL. The report contains findings and recommendations for Enabling Environment in Serbia 2014.

Download full Serbia Country Report in English in PDF.

Read More

Ekonomska vrednost neprofitnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini

Pred vama se nalazi Izveštaj o Ekonomskoj vrednosti civilnog sektora u Srbiji u 2013. i 2014. godini sa komparativnom analizom zemlja Zapadnog Balkana i Turske.

Publikacija je pripremljena u okviru projekta Balkanske mreže za razvoj civilnog društva Tekovine balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring, a uz podršku EU i BTD.

 

FINAL Ekonom.vrednost sektora 2014_f (3)

Read More