Publikacije

Od diktature do demokratije

006 O4ud diktature do demokratijeDžin Šarp
Od diktature do demokratije
Građanske inicijative
1999, Novi Sad

”OD DIKTATURE DO DEMOKRATIJE” – Objašnjavajući diktaturu kao politički sistem vladavine autor analizira sve načine na koje se diktaturi moze suprotstaviti, od građanske neposlušnosti do nasilnog rešenja. Knjiga takođe daje ideje i na temu kako se demokratija može sačuvati. Mnogima je ova knjiga bila inspiracija za akcije koje smo sprovodili proteklih godina.
Gradanske inicijative su na konferenciji (O)čuvanje demokratije održanoj u novembru u Beogradu dodelile specijalnu nagradu za Demokratiju i civilno društvo autoru knjige gospodinu Šarpu. Džin Šarp će posetiti Jugoslaviju početkom 2001. godine

Read More

Rečnik demokratije

008 Recnik DemokratijeZoran Stojiljković
Rečnik demokratije
Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”REČNIK DEMOKRATIJE” – ova knjiga jedan je od osnovnih koraka ka civilnoj edukaciji društva u cilju objašnjenja osnovnih pojmova koji se koriste u političkom životu. Pojmovi koje autor objašnjava vezani su za izbore i izborne aktivnosti, za političke partije i prava građanina kao jedinki društva.

Read More

Sindikati u Evropi

007 Sindikati u EvropiDarko Marinković
Sindikati u Evropi
Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”SINDIKATI U EVROPI” – Polazeći od pozicije kakvu danas u političkom i društvenom životu zauzimaju sindikati u razvijenim evropskim zemljama, u ovoj knjizi autor predstavlja put kojim se stiglo do tog stepena organizacije i jasno tumačenje svih prava koja zaposleni imaju, sve u cilju njihovog civilnog edukovanja.

Read More

Demokratski politički sistemi

005 Demokratski politicki sistemiJakub Karpinski
Demokratski politički sistemi
Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”DEMOKRATSKI POLITIČKI SISTEMI” – Karpinski na primerima političkih sistema Velike Britanije, SAD, Francuske, Italije, Nemačke i Španije objašnjava tipove demokratskog društva i izvodi sličnosti i razlike u njihovom poretku.

Read More

Konflikti i politika

004 Konflikti i politikaJakub Karpinski
Konflikti i politika
Građanske inicijative,
1998, Novi Sad

”KONFLIKTI I POLITIKA” – u ovoj knjizi Karpinski dovodi u vezu ”političko znanje” i mogućnost konflikata među nacijama, gde objašnjava vrste sukoba i povode koji ih uzrokuju.

Read More

Komunizam i postkomunizam

003 Komunizam i postkomunizamJakub Karpinski
Komunizam i postkomunizam
Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”KOMUNIZAM I POSTKOMUNIZAM” – Kaprinski objašnjava uzroke uspona socijalstičkih društava, razloge njihovog slabljenja i navodi neke od mogućih izlaza iz ovakvih političkih sistema.

Read More

Ljudska prava za svakoga

002 Ljudska prava za svakogaBudimir Babović
Ljudska prava za svakoga
Fond za humanitarno pravo i Građanske inicijative
1998, Novi Sad

”LJUDSKA PRAVA ZA SVAKOGA” je knjiga čije smo drugo izdanje objavili u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo. Prvo izdanje ove publikacije je bilo posvećeno pedesetogodišnjici usvajanja univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN. Ovaj kratki pregled i komentar tih prava teži da doprinese unapređivanju ljudskih prava i sloboda u našoj zemlji. Namenjen je svakodnevnoj upotrebi. Ovu knjigu smo delili prilikom akcija u proizbornoj kampanji IZLAZ 2000.
Publikacija sadrži popisane najčešće i/ili najvažnije situacije i radnje koje ugrožavaju ljudska prava, kao i odredbe konvencija, ustava, zakona i poličijskih propisa koji sankcionišu te povrede (pravo na život, zabrana mučenja, povrede dostojanstva, lišavanja slobode, legitimisanje, istražne radnje policije, pretresanje stana i lica, informativni razgovor, upotreba sredstava prinude, pravo na kritiku, ljudska prava policajaca, prijavljivanje, međunarodna zaštita, kodeks policijske etike.

Read More