Publikacije

Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development, Serbia Report 2014

Naslovna strana CMR ENGThis Monitoring Report is part of the activities of the “Balkan Civil Society Acquis-Strengthening the Advocacy and Monitoring Potential and Capacities of CSOs” project funded by the EU and the Balkan Trust for Democracy (BTD). This Monitoring Report is the first of this kind to be published on a yearly basis for at least the 48-month duration of the project. The monitoring is based on the Monitoring Matrix on Enabling Environment for Civil Society Development (CSDev) developed by BCSDN and ECNL. The report containsfindings and recommendations for Enabling Environment in Serbia 2014.

Download full Report in English in PDF.

 

Read More

Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – izveštaj za Srbiju 2014

Naslovna strana CMR 2014Izveštaj sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde i praksu koji određuju i uslovljavaju razvoj civilnog društva u Srbiji. Nalazi i preporuke odnose se na tri glavne oblasti relevantne za razvoj OCD: osnovne pravne garancije sloboda, okvir finansijske vitalnosti i održivosti OCD i odnos Vlade i OCD.

Izrada Izveštaja deo je projekta “Acquis balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring”, čiji je nosilac BCSDN, a koji je podržala Evropska komisija.

Preuzmite PDF.

Read More

Priručnik za udruženja građana kao pružaoce usluga socijalne zaštite

076-JPSU_finalPreuzmi publikaciju (.pdf)

U Priručniku je dat kratak prikaz sistema socijalne zaštite u Srbiji, objašnjen je proces standardizacije za pružanje usluga socijalne zaštite, postupak licenciranja i detaljan opis koraka koje udruženja građana treba da savladaju da bi stekle licencu. Posebno je objašnjeno na koji način se pružaju usluge socijalne zaštite u zajednici. Budući da je projekat realizovan na teritoriji šest opština u Zlatiborskog i raškog okruga, dat je kratak prikaz rezultata analize potreba i resursa za obezbeđivanje usluga socijalne zaštite u ovih šest opština, izazovi i mogućnosti sa kojima se udruženja u ovim opštinama susreću. Istovremeno, iskustva iz ovg regiona mogu da posluže kao izvor informacija za sva udruženja u Srbiji, koja žele da se bave pružanjem usluga socijalne zaštite.

Read More

IZVEŠTAJ O PROCENI POTREBA NASTALIH USLED POPLAVA U MAJU 2014.

075 UdruzeniOrganizacije civilnog društva okupljene u ad-hoc pokretu “Udruženi građani za Srbiju” (#Udruzeni) istražile su potrebe opština i gradova u Srbiji nastale kao posledica poplava u maju 2014. Cilj istraživanja bio je da proceni reakciju sistema državne uprave i lokalnih samouprava na ekstremne događaje poput poplava. Prikupljene su informacije o radu državnih organa na proceni štete, koordinaciji između različitih nivoa vlasti i odnosu prema posebno ugroženim grupama. Analizirana je i politika pomoći ugroženima, pre svega kroz istraživanje kolektivnih centara. Izveštaj sadrži informacije sakupljene do kraja avgusta 2014. godine.

Preuzmi publikaciju (.pdf)  

Read More