Publikacije

„Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji”

073 Vodic kroz izvore finansiranjaVodič je osmišljen sa idejom da se na jednom mestu sakupe svi podaci o raspoloživim konkursima i fondovima međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija. Korisnici ovih fondova mogu biti organizacije civilnog društva(udruženja građana, fondacije, zadužbine, sindikati itd.), opštine, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i pojedinci.

Preuzmite publikaciju (.pdf)

Read More

Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

068 Vodic za finansiranjeGrаđanske inicijative su u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarijom za evropske intergacije, pripremile deseto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja. Kao i u prethodnim izdanjima u desetom izdanju Vodiča predstavljeni su ažurirani podaci o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora i državnih institucija, namenjenim finansiranju organizacija civilnog društva, opština, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i pojedinaca.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Matrica za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva – izveštaj za Srbiju 2013

072 Izvestaj 2013Izveštaj sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde i praksu koji određuju i uslovljavaju razvoj civilnog društva u Srbiji. Izrada Izveštaja deo je projekta “Acquis balkanskog civilnog društva – jačanje potencijala i kapaciteta civilnog društva za javno zastupanje i monitoring”, čiji je nosilac BCSDN, a koji je podržala Evropska komisija.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine – sažetak

069 Obrazovanje 2020Pozivamo predstavnike/ce organizacija civilnog društva, strukovnih i profesionalnih udruženja, stručne javnosti, roditelja, nastavnika, učenika, studenata, privrednika da pročitaju sažetak Strategije obrazovanja. Pozivamo vas da sa nama podelite primere dobre prakse, predloge rešenja kao i svoje sugestije i komentare za primenu i dalje unapređivanje Strategije. Za sva pitanja i predloge kontakt je mejl: obrazovanje obrazovanje@gradjanske.org

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Brošura o javno privatnim partnerstvima

070 BrosuraGrađanske inicijative i Produkcijska grupa Mreža su od avgusta do decembra 2013. godine spovele projekat „Uspešna partnerstva na putu ka EU” čiji je cilj bio da objasni i promoviše koncept javno privatnih partnerstava u Srbiji. Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije finansijski je podržala ovaj projekat u okviru kog vam predstavljamo brošuru o javno privatnim partnerstvima u Srbiji.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Zaostavština projekta “Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva” od 2006. do 2013. Gradjanske incijative

067 ZaostavstinaGrađanske inicijative su 2013. godine obeležile završetak sedmogodišnjeg projekta “Inicijativa zagovaranja građanskog društva” kog je sprovodio Institut za održive zajednice a finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Pogledajte publikaciju i upoznajte se sa zaostavštinom i rezultatima našeg sedmogodišnjeg rada. Publikacija je na engleskom jeziku.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Izveštaj o rezultatima primena mera socijalne politike

066 Socijalna politikaOva analiza nastala je u 2012. kao deo prve godine projekta Inicijative za praćenje socijalne politike, koji realizuje Koalicija sedam kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Nosilac projekta su Građanske inicijative, a finansijski ga podržava Ambasada Kraljevine Norveške. U izveštaju je analizirana primena Zakona o socijalnoj zaštiti u odnosu na ranjive grupe mladih, dece, izbeglih i raseljenih lica.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More