Publikacije

Izveštaj o rezultatima primena mera socijalne politike

065 Eticki kodeks OCDOva analiza nastala je u 2012. kao deo prve godine projekta Inicijative za praćenje socijalne politike, koji realizuje Koalicija sedam kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Nosilac projekta su Građanske inicijative, a finansijski ga podržava Ambasada Kraljevine Norveške. U izveštaju je analizirana primena Zakona o socijalnoj zaštiti u odnosu na ranjive grupe mladih, dece, izbeglih i raseljenih lica.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Praktični priručnik: Javni prostori i kako ih otlključati

064 Javni prostori i kako ih otkljucatiIz iskustva u radu na lokalnom nivou, iz primera dobre prakse raznih organizacija i inicijativa, iz važećih dokumenata i domaćeg pravnog okvira, kampanja „Otvoreno o javnim prostorima”, želi da vam ponudi osnovne korake i mehanizme za otključavanje javnih prostora: od okupljanja ekipe sa zajedničkom idejom, mapiranja raspoloživih prostora, upoznavanja pravnog okvira i raznih mehanizama za otključavanje javnih prostora, pa sve do preporuka šta raditi nakon što se neki prostor otključa.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Studija izvodljivosti stvaranja lokalnih partnerstava

063 Studija izvodljivosti stvaranja lokalnih partnerstavaKako napraviti partnerstvo lokalne samouprave, preduzetnika i organizacija civilnog društva na lokalu? Koje su prepreke, izazovi a koje prednosti ovog evropskog modela saradnje u lokalnim zajednicama? Na osnovu iskustava sa terena i formiranja lokalnih partnerstava u Leskovcu, Užicu, Babušnici, Priboju i inicijativi koja je pokrenuta u Pirotu, saznajte kako možete pomoći razvoj svog grada/opštine i motivisati svoje sugrađane i sugrađanke na saradnju i zajedničko rešavanje problema.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja – 2012.

058-Vodic-kroz-potencijalne-izvore-finansiranja-2012Građanske inicijative, zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i TASCO Kancelarijom pripremili su deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji. Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Vodič kroz Zakon o volontiranju

057-Kako-Volontirati-u-SrbijiGrađanske inicijative i Evropski centar za neprofitno pravo autori su Vodiča kome je cilj da  doprinese promociji volontiranja i olakša primenu zakona. Različitim predlozima i rešenjima, vodič pomaže organizatorima volontiranja da nastave da obavljaju volonterske aktivnosti, bez nepotrebnih troškova koji mogu nastati zbog pogrešnog razumevanja i primene delova zakona.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More