Publikacije

Mogućnosti uvođenja posebnog računovodstva i finansijskog izveštavanja za nedobitne organizacije u Srbiji

053 OK-mogucnosti_final_za sajt12ddAnaliza  koja je pred vama, predstavlja osnovna obeležja i specifičnosti neprofitnih organizacija (NPO) u odnosu na privredna društva i druga komercijalna pravna lica. Ona daje kratak prikaz računovodstva i finansijskog izveštavanja u državama u okruženju, uključujući i članice EU. Na samom kraju, analiza daje preporuke za unapređenje računovodstva i finansijskog izveštavanja za NPO.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Promišljanje o demokratiji

052 Promišljanje o demokratijiPromišljanje o demokratiji (Deliberating in a Democracy) međunarodni je petogodišnji projekat čija je osnovna svrha da obuči nastavnike/ce srednjih škola kako da koriste metodologiju promišljanja(deliberacija) u odeljenjima kako bi učenike/ce podučili da o značajnim javnim pitanjima razmišljaju kritički i donose argumentovane odluke u cilju opšteg dobra.

Preuzmi aplikaciju (.pdf)

Read More

Vodič kroz EU mreže

049 Vodic kroz evropske mrezeOsnovne informacije i pregled različitih evropskih mreža organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih programa koji mogu da pruže raznovrsne mogućnosti za uspostavljanje formalne saradnje i partnerstva sa organizacijama civilnog društva iz Srbije.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Osnivanje krovne organizacije mladih Srbije 2010.

048 Osnivanje KOMS 2010Ovaj priručnik predstavlja praktičan vodič za osnivanje najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Srbiji – krovne organizacije. Priručnik je rezultat višemesečnog istraživanja tima Programa za mlade Građanskih inicijativa u okviru kojeg su analizirani različiti modeli uređenja krovnih organizacija mladih u Evropi, specifičnosti organizovanja mladih u Srbiji i potrebe mladih za odgovarajućim okvirom za predstavljanje njihovih ukupnih interesa kako prema državnim institucijama tako i u evropskim okvirima.

Preuzmite publikaciju (.pdf)

Read More

Zapošljavanje i migracije mladih

047 Zaposljavanje i migracije mladihIzveštaj o zapošljavanju i migracijama mladih u Srbiji 2010. sačinjen je u okviru istoimenog projekta koji se finansira iz Španskog fonda za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja. Izveštaj je deo prve faze projekta koja za cilj ima da se na osnovu pregleda postojećih politika i mera za zapošljavanje mladih, kao i komentara dobijenih u konsultativnom procesu na okruglim stolovima sa različitim grupama aktera, utvrde slabosti i nedostaci zbog kojih su efekti postojećih mera marginalni. Na osnovu ovakvih nalaza u nastavku projekta će biti definisani naredni koraci u kampanji javnog zagovaranja, sa ciljem da se ekonomski položaj mladih unapredi.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

NVO u Srbiji 2009.

044 NVO u Srbiji 2009Pred vama je internet izdanje istraživanja koje su priredile Građanske inicijative, a koje opisuje stanje u NVO sektoru u Srbiji u prvoj polovini 2009. godine. Istraživanje je sproveo Institut za održive zajednice, uz finansijsku podršku USAID, u sklopu projekta CSAI – Inicijativa civilnog društva za javno zagovaranje.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More