Publikacije

Suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzama

046 Suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzamaOva knjiga predstavlja rezultat međunarodne istraživačke inicijative od preko 300 vodećih istoričara, društvenih naučnika i pravnika i u jednom delu je prikupila ključne dokaze koje su prezentovali svi učesnici u nedavnim jugoslavenskim sukobima. Ona predstavlja direktan napad na jednostrane interpretacije koje su nacionalistički političari i mediji nametnuli na masovnu kulturu u svakom od bivših jugoslavenskih entiteta.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More

Vodič kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja

042 Vodic kroz potencijalne donatoreNovo, osmo izdanje “Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja u Srbiji” zajednički je projekat Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Gradjanskih inicijativa. Vodič već tradicionalno koriste mnoge nevladine organizacije, opštine, mala i srednja preduzeća preduzetnici i pojedinci u potrazi za pouzdanim podacima o raspoloživim sredstvima međunarodnih i domaćih donatora kao i državnih institucija.

Preuzmi publikaciju (.pdf)

Read More