Publikacije

Civilno društvo i demokratija

016 Civilno drustvo i demokratijaVukašin Pavlović
Civilno društvo i demokratija
Građanske inicijative, Udruženje za političke nauke Srbije i Crne Gore, Fakultet političkih nauka u Beogradu i Čigoja štampa
2004, Beograd

Read More

Sve o upravljanju

009 Sve o upravljanju

Sendi Adirondak
Sve o upravljanju
Građanske inicijative

Nedavno je u izdanju Centra objavljena knjiga “SVE O UPRAVLJANJU? – uspešno upravljanje nevladinim organizacijama i lokalnim grupama”, britanske autorke Sendi Adirondak, koja detaljno opisuje sve aspekte rada u nevladinoj organizaciji. Ovo je prva knjiga iz naše nove biblioteke “Trening, Razvoj, Informacije za NVO”, koja će se zasnivati na autorskim tekstovima članova i članica Tima TRI, zasnovanim na sopstvenom iskustvu, kao i na prevedenim izdanjima o iskustvima drugih.

Read More