Građanske inicijative se pridružile Koaliciji protiv SLAPP tužbi u Evropi

“Građanske inicijative” postale su članica Koalicije protiv SLAPP tužbi u Evropi – CASE, mreže evropskih organizacija udruženih u borbi protiv ovog sve učestalijeg mehanizma zastrašivanja i gušenja javne kritike kroz zlouopotrebu sudskog postupka. Pridruživanjem CASE koaliciji, Građanske inicijative postaju i kontakt tačka u Srbiji kojoj … Continue reading Građanske inicijative se pridružile Koaliciji protiv SLAPP tužbi u Evropi