14 Jul Organizacije civilnog društva sa juga Srbije: odgovor na Covid-19: 04-14. jul

Beograd, 14. jul 2020. godine

Predstavljamo vam peti izveštaj koji obuhvata monitoring organizacija civilnog društva u tri opštine na jugu Srbije: Bujanovac, Preševo i Vranje.  Informacije se prikupljaju u saradnji sa lokalnim  organizacijama iz ove tri opštine. Lokalne organizacije prikupljaju informacije na osnovu desk istraživanja kao i direktnog kontakta sa drugim organizacijama i medijima u ove tri opštine. Informacije predstavljene u izveštaju odnose sa na opšte informacije o samoj opštini, opšte informacije o organizacijama civilnog društva, opštu sliku lokalnih medija, opšte informacije vezane za Covid-19 kao i na odgovor civilnog društva tokom krize izazavane virusom Covid-19.

Ove tri opštine su multietničke zajednice na jugu Srbije, sa albanskim, srpskim i romskim stanovništvom. Otkako je albanska nacionalna zajednica bojkotovala popis stanovništva iz 2011. godine, nema zvaničnog broja pripadnika albanske nacionalne manjine, ali procenjuje se da više od 100.000 njih živi na jugu Srbije. Zbog toga se Nacionalno veće za albansku nacionalnu manjinu nalazi u Bujanovcu.

Izveštaj pokriva period od 04. do 14. jula i možete ga preuzeti u nastavku.

OCD sa juga Srbije - odgovor na COVID-19

 

Prvi izveštaj možete pogledati ovde, drugi ovde, treći ovde, a četvrti ovde.

Izveštaj je izrađen uz podršku organizacije Peaceful Change initiative.