19 Jun Organizacije civilnog društva sa juga Srbije: odgovor na Covid–19 1-15. jun

Beograd, 19. jun 2020. godine

Predstavljamo vam drugi izveštaj koji obuhvata monitoring organizacija civilnog društva u tri opštine na jugu Srbije: Bujanovac, Preševo i Vranje. Prvi izveštaj možete pogledati ovde. Informacije se prikupljaju u saradnji lokalnim organizacijama iz ove tri opštine. Lokalne organizacije prikupljaju informacije na osnovu desk istraživanja kao i direktnog kontakta sa drugim organizacijama i medijima u ove tri opštine. Informacije predstavljene u izveštaju odnose sa na opšte informacije o samoj opštini, opšte informacije o organizacijama civilnog društva, opštu sliku lokalnih medija, opšte informacije vezane za Covid-19 kao i na odgovor civilnog društva tokom krize izazavane virusom Covid-19.

Ove tri opštine su multietničke zajednice na jugu Srbije, sa albanskim, srpskim i romskim stanovništvom. Otkako je albanska nacionalna zajednica bojkotovala popis stanovništva iz 2011. godine, nema zvaničnog broja pripadnika albanske nacionalne manjine, ali procenjuje se da više od 100.000 njih živi na jugu Srbije. Zbog toga se Nacionalno veće za albansku nacionalnu manjinu nalazi u Bujanovcu.

Izveštaj pokriva period od prvog do petnaestog juna i možete ga preuzeti u nastavku.

OCD sa juga Srbije - odgovor na COVID-19 1-15. jun

 

Izveštaj je izrađen uz podršku organizacije Peaceful Change initiative.