10 Jun Organizacije civilnog društva sa juga Srbije: odgovor na Covid–19

Beograd, 10. jun 2020. godine

Usled svetske pandemije prouzrokovane virusom Covid-19 i nakon donošenja Odluke o proglašenju bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji u zatvorenom prostoru, u Srbiji je 15. marta 2020. godine uvedeno vanredno stanje. Odluka o uvođenju vanrednog stanja doneta je uz supotpis Predsednika Republike, Predsednice Narodne Skupštine i Predsednice Vlade, bez formalnog pisanog obrazloženja. Donošenjem ove odluke omogućeno je i donošenje mera koje propisuju derogaciju određenih ljudskih i manjinskih prava. Uvođenjem vanrednog stanja kao i proglašenje pandemije korona virusa imalo je velikog uticaja i na rad organizacija civilnog društva. Većina njih je morala da brzo reaguje i svoje aktivnosti prilagodi novonastaloj situaciji. Nažalost manji broj njih je morao i da obustavi neke od svojih aktivnosti ili potpuno prekine sa radom tokom vanrednog stanja. Pored fokusa na humanitarni rad, ostale oblasti u koje se mogu svrstati aktivnosti organizacija su: monitoring, informisanje, psihosocijalna podrška i zagovaračke akcije. Posebno je važno istaći delovanje organizacija koje rade sa najugroženijim grupama, kroz informacije o lošem trenutnom stanju i mogućim posledicama pandemije na grupe kojima se bave, a to su osobe sa invaliditetom, žene, deca i stari, kao i migranti i beskućnici. Iako je u Srbiji vanredno stanje ukinuto 6. maja većina organizacija je nastavila da funkcioniše u vanrednim okolnostima i da svoj rad i dalje usmerava ka potrebama koje su proistekle proglašenjem pandemije.

Izveštaj obuhvata monitoring organizacija civilnog društva u tri opštine na jugu Srbije: Bujanovac, Preševo i Vranje. Informacije se prikupljaju u saradnji sa lokalnim organizacijama iz ove tri opštine. Lokalne organizacije prikupljaju informacije na osnovu desk istraživanja kao i direktnog kontakta sa drugim organizacijama i medijima u ove tri opštine. Informacije koje će biti predstavljene u izveštaju odnose sa na opšte informacije o samoj opštini, opšte informacije o organizacijama civilnog društva, informacije o radu lokalnih, opšte informacije vezane za Covid-19 kao i na odgovor civilnog društva tokom krize izazvane virusom Covid-19.

Ove tri opštine su multietničke zajednice na jugu Srbije, sa albanskim, srpskim i romskim stanovništvom. Otkako je albanska nacionalna zajednica bojkotovala popis stanovništva iz 2011. godine, nema zvaničnog broja pripadnika albanske nacionalne manjine, ali procenjuje se da više od 100.000 njih živi na jugu Srbije. Zbog toga se Nacionalno veće za albansku nacionalnu manjinu nalazi u Bujanovcu.

Izveštaj koji pokriva period od sredine marta do početka juna možete preuzeti u nastavku.

OCD sa juga Srbije - odgovor na COVID-19

 

Izveštaj je izrađen uz podršku organizacije Peaceful Change initiative.

UPDATE, 14. JUL 2020

Ostale izveštaje možete pročitati ovde – 2, 3, 4, 5