Prikupljanje podrške za Zahtev za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa

Mesto: Beograd Datum: 04.12.2014 Dogadjaj: DRU¦TVO/POLITIKA - konferencija za novinare u Kuæi ljudskih prava i demokratije povodom zahteva udru¸enja graðana za razre¨enjem ministra za rad, zapo¨ljavanje, boraèka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina  Licnosti: Dragan Popoviæ, Milan Antonijeviæ, Maja StojanoviæBeograd, 4. decembar 2014.- Nakon današnje konferencije za medije, održane u prostorijama Kuće ljudskih prava, nastavljamo sa prikupljanjem podrške zahtevima za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta povodom konkursa.

Tekst sa iznesenim zahtevima i organizacijama koje su do sada potpisale inicijativu možete preuzeti ovde.

Podatke o organizacijama koje su ostvarile pravo na sredstva po spornom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja možete pogledati ovde.

Ukoliko želite da potpišete zahteve molimo vas da pošaljete e-mail dragan@policycenter.info.