Udruženja građana preduzela nove korake u „slučaju Vulin“

Traži se krivična i politička odgovornost za zloupotrebe u sprovođenju konkursa o dodeli sredstava za unapređenje usluga socijalne zaštite

Aleksandar VulinBeograd, 19. decembar 2014. – Danas su udruženja građana podnela krivičnu prijavu protiv NN lica nadležnom javnom tužilaštvu zbog brojnih zloupotreba koje su se dogodile prilikom spornog Konkursa o dodeli sredstava za unapređenje usluga socijalne zaštite, a na koje je javnost upozorena ranije u decembru ove godine. Takođe, Vladi Republike Srbije predat je i zahtev za preispitivanjem političke odgovornosti ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina, pod okriljem čijeg ministarstva je raspisan, a kasnije i poništen ovaj konkurs.

Udruženja građana predvođena Građanskim inicijativama, Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM, Centrom za razvoj neprofitnog sektora, Centrom za praktičnu politiku, Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost i Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji su početkom decembra najavila ove poteze, a do sada je zahtev za smenu ministra Vulina i utvrđivanje krivične i političke odgovornosti za neregularnosti konkursa podržalo oko 150 udruženja građana. Među zahtevima se nalazi i apel za ponavljanjem konkursa koji je raspisalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i za objavljivanjem imena članova komisije koji su učestvovali u ocenjivanju predloga projekata.

Nakon što je javnost opravdano ukazala na neregularnost konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana za pružanje usluga socijalne zaštite, kao i na i očigledan pokušaj pronevere novca poreskih obveznika, ministar rada Aleksandar Vulin napao je ceo civilni sektor i pretio inspekcijama i proverama poslovanja u prethodnih 10 godina. Na kraju, potpuno nezakonito i neovlašćeno, izjavio da je odlučio da novac za usluge socijalne zaštite usmeri u Fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti, što je Vlada Republike Srbije i podržala, naknadno podržavši zahtev za realokaciju sredstava.

Tekst krivične prijave možete pronaći ovde.

Za više informacija kontaktirajte:
Vladicu Jovanović, Građanske inicijative 0603624005, vladica@gradjanske.org i
Danila Ćurčića, YUCOM, 0113344425, danilo.curcic@yucom.org.rs