28 Jul Vlast optužila organizacije koje su kritične prema postupcima Vlade da finansiraju terorizam

Beograd, 28. jul 2020. godine

Saopštenje

Vlast optužila organizacije koje su kritične prema postupcima Vlade da finansiraju terorizam

Građanske inicijative zahtevaju od Vlade Srbije da odmah zaustavi zloupotrebu mehanizma za sprečavanje pranja novca i finasiranja terorizma u svrhu zastrašivanja organizacija, medija i pojedinaca koje deluju kao kontrolori vlasti. Uprava za sprečavanje pranja novca je uputila dopis bankama da joj dostave podatke o svim novčanim transakcijama za 57 organizacija, medija i pojedinaca. Spisak se uglavnom sastoji od organizacija koje se bave ljudskim pravima, ratnim zločinima i monitoringom rada vlasti, kao i istraživačkih medija.

Uprava se u dopisu bankama poziva na Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma, a u objašnjenju koje je dostavio direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović informativnom programu Newsmax Adria navodi se da se „radi o redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovođenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa“. Po članu 73 pomenutoog Zakona, Uprava može od banke da zahteva dostavljanje podataka ako „oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma”. Zakon ne daje državnim organima diskreciono pravo provere onih za koji ne postoji nikakva sumnja.

Podsećamo da su Zakon, kao i odgovarajuće procedure, doneti u okviru ispunjavanja obaveza Republike Srbije prema Radnoj grupi za finansijsku akciju (Financial Action Task Force – FATF) i Komitetu Saveta Evrope MONEYVAL u cilju  doprinosa globalnoj borbi protiv finansiranja terorizma. Obračun sa organizacijama i kritičkim medijima na ovaj način je zloupotreba zakonskog mehanizma i državnih resursa.

Građanske inicijative su u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom radile na edukaciji organizacija o rizicima od zloupotreba i doprinele izveštavanju Republike Srbije o ispunjenosti preporuka koje se odnose na neprofitne organizacije. Građanske inicijative su u nekoliko navrata upozoravale međunarodne institucije, pre svega Komitet Saveta Evrope MONEYVAL da mere koje se od Republike Srbije zahtevaju mogu da budu zloupotrebljene od strane vlasti u Srbiji. Poslednji put i za vreme prošlogodišnje zvanične posete eksperata ovog tela Srbiji. Nakon te posete, primena preporuka koje se tiču nadzora nad neprofitnim organizacijama je ocenjena kao u velikoj meri ispunjena od strane Republike Srbije.

Pozivamo Upravu za sprečavanje pranja novca da obustavi istragu protiv organizacija, da objavi dokumenta i objasni proces nastanka spiska poslatog bankama. Pozivamo relevantne institucije da izvrše unutrašnju kontrolu Uprave za sprečavanje pranja novca, utvrde ulogu i odgovornost članova Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i objave rezultate kontrole.

Građanske inicijative zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje sprovode ovaj Zakon dok ne prestane njegova zloupotreba, a obavestiće FATF, Komitet Saveta Evrope MONEYVAL i ostale međunarodne institucije i organizacije o zloupotrebi sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma.