ISTRAŽIVANJE “Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje”

Pred vama je istraživanje “Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje” – prvo istraživanje ovakvog tipa u Srbiji. Opšti cilj ovog istraživanja jeste ispitivanje i razumevanje stanja mentalnog zdravlja aktivista i aktivistkinja. S jedne strane, cilj je procena učestalosti različitih … Continue reading ISTRAŽIVANJE “Da li čuješ? Da li osećaš? – Aktivistička borba i mentalno zdravlje”