Podgrupa Konventa o EU – za slobodu izražavanja i medije u Leskovcu

Leskovac, 14.septembar, 2016.godine – Lokalno veće Evropskog pokreta u Srbiji u Leskovcu bilo je domaćin održavanja radionice i debate Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) na temu reforme pravosuđa i primene Akcionog plana za nedavno otvoreno Poglavlje 23 „Pravosuđe i osnovna prava“.

Na radionici, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, koji koordinira Radnu grupu NKEU za Poglavlje 23, podelio je svoja znanja o ključnim pitanjima sadržanim u Akcionom planu za ovo poglavlje.  Učesnici radionice naročito su bili zainteresovani za reformu sudskog sistema koju ovaj Akcioni plan predviđa. Milan Antonijević kazao je da su u ovom dokumentu definisana dva pokazatelja neefikasnosti sudstva u Srbiji, politizacija sudskog sistema i nepostojanje pravne sigurnosti za investitore.

nkeu-le-14092016-2

U okviru javne debata na kojoj su dostignuća NKEU, predstavili koordinatorka NKEU Nataša DragojlovićPetar Žmak iz Građanskih inicijativa,Milan Antonijević iz YUCOM-a i advokat Dušan Ignjatović. Debatu je moderirao Lazar Mišković, takođe iz YUCOM-a. U uvodnom delu, Nataša Dragojlović rekla je da je NKEU postao akter u pregovorima i da su se parlament i Vlada obavezali da uvažavaju doprinos organizacija civilnog društva u formulisanju Pregovaračke pozicije, kao i da je Konvent učinio mnogo na zagovaranju u evropskim institucijama da se poglavlja 23 i 24 otvore.

Petar Žmak je tokom debate upoznao učesnike sa procesom i razlozima za formiranje Međusektorkske podgrupe za slobodu izražavanja i medije u okviru NKEU. Osim pitanja bezbednosti novinara i osiguravanja pluralizma medija koje su sadržane u Poglavlju 23, analizom drugih pregovaračkih poglavlja i oblasti koje su njima obuhvaćene, došlo se do zaključka da na pluralizam i slobodu medija takođe utiču ili mogu uticati pitanja iz drugih poglavlja. Primeri su Poglavlje 5 koje se tiče javnih nabavki, posebno u smislu finansiranja medija kroz javne nabavke, Poglavlje 8 – Politika konkurencije, u pogledu kontrole koncentracije medijskog vlasništva i kontrole finansiranja medija kroz državnu pomoć, Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji u pogledu nezavisnosti regulatornih tela, rada javnih servisa i kontrole programskog sadržaja, kao i Poglavlje 32 – Nadzor finansija zbog sufuinansiranja medija.

nkeu-le-14092016-1

 

Radionica u Leskovcu jedna je u nizu koju NKEU organizuje uz podšku Nemačko-srpske razvojne saradnje kroz program Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u cilju podizanja kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje pregovora sa EU.