O nama

Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje koje već 20 godina radi ostvarenju sledeće vizije i misije:

VizijaMVIZIJA GI  je društvo jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava.

VrednostiMOSNOVNE VREDNOSTI GI su jednakost i jednake mogućnosti, deljenje s drugima, posvećenost, tolerantnost, solidarnost, briga o ljudima, stvaranje veza i partnerskih odnosa s drugima, bez nametanja, kao i trajno obrazovanje za sve. Ljudi su najveća vrednost i resurs naše organizacije.

MisijaM

MISIJA GI je jačanje građanskog društva putem obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške aktivnom građanstvu.

StrategijaMSTRATEGIJA GI je da je samo uklanjanjem regionalnih, nacionalnih, etničkih, verskih, rodnih i socijalnih barijera moguće izgraditi jači, efikasniji i potencijalno održiviji civilni sektor, samim tim doprineti razvoju društva uopšte.

Građanske inicijative svoje aktivnosti sprovode kroz dva programa: program jačanja kapaciteta civilnog društva i program javnih politika.

Građanske inicijative su nastale 1996. godine kada je grupa istaknutih NVO aktivista uključenih u antiratni pokret i nenacionalističku demokratsku opoziciju prepoznala potrebu da se stvori društvena, građanska baza koja bi mogla podržati demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji, građanskom društvu i kako da budu aktivni građani, da bi mogli da odlučuju o sopstvenim životima.

Građanske inicijative su osnovali: Dubravka Velat, Miljenko Dereta, Žarko Korać, Vukašin Pavlović, Rade Radovanović, Nadežda Gaće, Srdjan Bogosavljević, Nada Marinković, Milan Podunavac, Mina Vidaković, Nada Korać i Ivo Visković.