Vodič za proteste

Prekršajni postupak – Kako se žaliti?

Prekršajni postupak -- Kako se žaliti?   Ako nisi zadovoljan, ili zadovoljna, odlukom koju sud donese u tvom slučaju, postoji više načina da tražiš da se ona preispita. Ukoliko smatraš da je došlo do propusta u praćenju procedure, pogrešne primene zakona, ili da je kazna previsoka, imaš...

Lišenje slobode u prekršajnom postupku

Lišenje slobode u prekršajnom postupku   Ukoliko te policija zatekne u vršenju prekršaja, a postoji opasnost da se nećeš pojaviti na suđenju, odnosno da ćeš nastaviti ili ponoviti započeto, mogu sa lica mesta da te sprovedu kod prekršajnog sudije na saslušanje. Ako nema mogućnosti da te sud...

Prekršajni postupak — mogući ishodi

Prekršajni postupak -- mogući ishodi   Kao sankcija za izvršen prekršaj mogu da ti budu izrečene novčana kazna, kazna zatvora, rad u javnom interesu i različite “zaštitne mere”: zabrana prilaska nekome ili nečemu, upravljanja motornim vozilom ili oduzimanje predmeta kojim je izvršen prekršaj. Za maloletnike su predviđene...

Postupak pred prekršajnim sudom

  Postupak pred prekršajnim sudom   Kada za prekršaj kaznu treba da ti odmeri sud, ili kada osporiš prekršajni nalog, pokrenuće se postupak pred prekršajnim sudijom u kome će se odlučiti da li si skrivio/skrivila prekršaj, i da li, i kako, će te sud za to kazniti. O...

Prekršajni postupak – na licu mesta

  Prekršajni postupak - na licu mesta   Kada u šetnji ne počistiš za ljubimcem, ili se voziš bez vezanog pojasa, a tu je policajac koji to primeti, on može na licu mesta da ti napiše i uruči “kaznu”, koja se zapravo zove prekršajni nalog. Ako u roku...

Parnični postupak — sudski troškovi

Parnični postupak -- sudski troškovi   Učestvovanje u parnici podrazumeva određene troškove, bilo da se nalaziš u ulozi tužioca ili tuženog. Ti troškovi su sudske takse, troškovi izvođenja dokaza -- saslušanja svedoka, veštačenja, i slično -- i nagrada za advokata, ako ga angažuješ. Dok suđenje traje, svako...

Parnični postupak — Kad te tuže

  Parnični postupak -- Kad te tuže   Tužba će ti biti dostavljena na kućnu adresu, po tačno određenoj proceduri. U pismu sa tužbom, sud će te uputiti da li je neophodno da na nju pismeno odgovoriš, ili samo da se pojaviš na ročištu, i upozoriti te šta...

Parnični postupak — Kad tužiš

  Parnični postupak -- kad tužiš   Pred sudom u parnici možeš da tražiš nadoknadu štete, koja može da se ogleda u izgubljenom novcu, ili u fizičkoj ili psihičkoj patnji. Možeš da zahtevaš i da te vrate na posao posle neopravdanog otkaza, ili zaštitu nekog drugog prava iz...

Policija: Snimanje policije

Snimanje policije   Ako službenici policije zloupotrebe svoj položaj, maltretiraju tebe ili nekog drugog, ili na bilo koji drugi način istupe van svojih ovlašćenja -- a i  preventivno, kako se ovako nešto ne bi dogodilo -- imaš pravo da ih snimaš u vršenju dužnosti. Ovo podjednako važi...

Policija: Pritužba na rad policije

Pritužba na rad policije   Ako smatraš da je policajac prema tebi neosnovano primenio silu, ako se ponašao grubo ili uvredljivo, ili ti je pretio, ako je odbio da pokaže značku ili se uopšte nije odazvao na tvoj poziv -- imaš pravo da povodom toga MUP-u podneseš...