Policija: Snimanje policije

Snimanje policije

 

Ako službenici policije zloupotrebe svoj položaj, maltretiraju tebe ili nekog drugog, ili na bilo koji drugi način istupe van svojih ovlašćenja — a i  preventivno, kako se ovako nešto ne bi dogodilo — imaš pravo da ih snimaš u vršenju dužnosti. Ovo podjednako važi i za saobraćajnu policiju, komunalnu miliciju, agente BIA i druga službena lica.

Da li da snimam?

U slučaju da smatraš da je policajac na tebi neosnovano primenio silu, da prema tebi poneo grubo ili uvredljivo, ako ti je pretio ti zlostavljanjem ili odbio da ti pokaže značku — to su prekoračenja ovlašćenja. Povodom ovakvog ponašanja možeš da se žališ na više adresa: možeš da uputiš pritužbu MUP-u, Zaštitniku građana, Poverenici za ravnopravnost (ako smatraš da je razlog nepravednog postupanja bilo neko tvoje lično svojstvo), kao i da podneseš krivičnu prijavu, ili tužbu sudu ako ti je pričinjena materijalna ili nematerijalna šteta. U svakom od ovih postupaka biće potrebno da svoju stranu priče potkrepiš nekom vrstom dokaza, od kojih je najpouzdaniji snimak samog događaja.

Da li smem da snimam?

Ne postoji propis koji ti to izričito dozvoljava, ali ni opšti propis koji to zabranjuje. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je stao na stanovište da je to dozvoljeno. Međutim, postoje okolnosti u kojima službenik policije ili agent BIA ima ovlašćenje da u konkretnom slučaju zabrani snimanje. Ova mogućnost postoji kada policajac ili agent prikuplja činjenice na mestu događaja, i to samo pod uslovom da je to potrebno radi zaštite oštećenih krivičnim delom ili prekršajem, ili u cilju zaštite postupka. Dakle, snimanje može da se zabrani u slučaju da ugrožava istragu koja je u toku, i to samo kada je to neophodno. 

Na koji način smem da snimam policiju?

Iako snimanje nije zabranjeno, u više propisa je normirana zabrana ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, pod pretnjom novčanih kazni i kazne zatvora. Zbog toga, potrebno je da snimanje vršiš na način koji ne može da bude protumačen kao ometanje – sa što manje interakcije sa policajcem, i na određenoj distanci. Zakonom o javnom redu i miru propisana je kaznu zatvora do dve godine za svakog ko napadne službeno lice u vršenju službene dužnosti, to pokuša ili zapreti da će to uraditi, ili ga na drugi način ometa. 

Pored toga, Krivični zakonik kao krivično delo definiše sprečavanje službenog lica u vršenju dužnosti uz upotrebu ili pretnje, i za to predviđa kaznu od godinu dana do osam godina, kada je u pitanju policajac ili drugo službeno lice koje vrši poslove državne ili javne bezbednosti. Samo snimanje policajca teško može da predstavlja ovo krivično delo, jer se zahteva da snimatelj upotrebi silu ili pretnju i tako spreči službeno lice da vrši svoju službenu dužnost. 

Takođe, Zakon o komunalnoj policiji propisuje novčanu kaznu u rasponu od 10.000 do 50.000 dinara za svakoga ko ometa ili sprečava komunalnog policajca u obavljanju poslova, i ne postavlja uslov da je pritom korišćena sila ili pretnja. 

Da li mogu da me spreče da snimam?

Ako ti policajac kog snimaš preti da prestaneš, vređa te, ili te čak fizički napadne, to je prekoračenje ovlašćenja i možeš da tražiš zaštitu na različite načine — podnošenjem pritužbe MUP-u, obraćanjem Zaštitniku građana, pa i u krivičnom ili parničnom postupku, ako je svojim ponašanjem učinio krivično delo ili ti naneo štetu.

U slučaju da ti službeno lice koje snimaš traži da mu daš mobilni ili kameru, možeš da zahtevaš da ti kaže po kom osnovu oduzima predmet, da pitaš da li te sumnjiče za neko krivično delo i koje je to delo, kao i da li će ti, i kada, biti izdata potvrda o privremeno oduzetim predmetima. 

Ukoliko ti policajac saopšti da si osumnjičen, ili osumnjičena, za neko krivično delo, i zatim te liši slobode, može od tebe da traži i da mu predaš uređaj koji si koristio za snimanje, i u suštini nemaš izbora da li ćeš mu ga predati ili ne.  U suprotnom, ta obaveza ne postoji.

Ukoliko ti policajac oduzme mobilni kojim je sniman, savetujemo da ga držiš zaključanim i da policajcu koji želi da ga oduzme ne daješ šifru – šifru mu možeš ukucati ti, i to samo u svrhu dolaženja do spornog snimka, ali policajac nema pravo da obriše snimak.