Lista donatora

ADETEF

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda

Ambasada Kraljevine Holandije, Beograd

Ambasada Kraljevine Norveške, Beograd

Ambasada Sjedinjenih američkih država, Beograd

Ambasada Velike Britanije, Beograd

Balkan Civil Society Development Network BCSDN

Balkan Trust fund for Democracy

Balkanska fondacija za decu i mlade

Bernard van Leer Foundation BvLF

Centar za gradjansko obrazovanje

Charles Stewart Mott

CHF International

Customs and Fiscal Assistance Office (CAFAO) programme

Evropska agencija za rekonstrukciju

Evropska Komisija

Fondacija CARITAS Luxembourg

Fondacija Instituta za otvoreno drustvo (FOSIM)

Fondacija za otvoreno društvo, Beograd

Freedom House

Friedrich Ebert Shiftung

German Marshall Fund

GTZ

Institut za demokratiju u istočnoj Evropi (IDEE)

Institut za odrzive zajednice

Integra, Kosovo

International Women’s Club, Belgrade

Kanadska medjunarodna agencija za razvoj (CIDA)

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom 

King Baudouin Foundation

Know How Fund

Koordinaciono telo Vlade Republike za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Kosovska fondacija za otvoreno društvo, Priština

Ministarstvo omladine i sporta

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

National Endowment for Democracy

NOVIB – Holandska organizacija za međunarodnu razvojnu saradnju

Opština Bujanovac

Opština Preševo

Opština Sjenica

Grad Vranje

OSCE

OXFAM Beograd

Partners Czech

Savet Evrope

Svetska banka

Sipu International TACSO

OSI, Kosovo

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

UNDP

UNICEF

United Methodist Committee on Relief (UMCOR)

USAID

YouthBuild Inernational