Naš tim

Tim Građanskih Inicijativa

Maja Stojanović

Maja Stojanović

 

Izvršna direktorka

Maja Stojanović je dugogodišnja aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava, a u Građanskim inicijativama je od oktobra 2010. godine. Pre nego što je postala izvršna direktorka u januaru 2014, u Građanskim inicijativama je radila kao koordinatorka Programa za mlade, a zatim i kao programska direktorka. Rad u civilnom sektoru je započela u Studentskoj uniji Srbije (SUS) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, zatim Univerzitetu u Nišu i Upravnom odboru SUS-a. Pet godina je radila u Inicijativi mladih za ljudska prava kao koordinatorka kancelarije u Nišu, zatim u Beogradu kao koordinatorka Programa za mlade i izvršna direktorka. Maja Stojanović je predsednica Upravnog odbora Kuće ljudskih prava i demokratije iz Beograda i članica Tima Evropa, ekspertske grupe za promociju evropskih integracija u Srbiji.

Bojana Selaković

Bojana Selaković

 

Programska direktorka

Bojana Selaković je u Građanskim inicijativama od novembra 2013, gde je došla na poziciju menadžerke Programa za javne politike. Bavila se privrednim pravom i preduzetništvom, a u civilnom sektoru je uz manje pauze aktivna od 2001. godine. Inicirala i učestvovala u više desetina kampanja podizanja svesti i javnog zastupanja na nacionalnom i lokalnom nivou, velikom broju projekata usmerenih na jačanje aktivizma građana i građanki, ali i onih koji pružaju direktnu pomoć i podršku osetljivim društvenim grupama. Teme koje je zanimaju kreću se od borbe protiv diskriminacije, nasilja i korupcije preko prava manjinskih grupa i prava deteta do reforme javnih politika i građanske participacije.

Jelena StevićJelena Stević

 

Finansijska direktorka

Jelena Stević trenutno radi na poziciji finansijske direktorke u Građanskim inicijativama. Za GI radi od marta 2003. godine, gde je radila na pozicijama šefice kancelarije, asistentkinja na programu za razvoj demokratije, asistentkinja na programu i sekretar Federacije NOV-a u Srbiji, asistentkinja na programu građanskog obrazovanja,  koordinatorka projekata na omladinskom program i finansijska administratorka. Završila je obuke iz oblasti: Upravljanje nevladinim organizacijama, Trening za promociju tolerancije i etničkog izmirenja kroz građansko obrazovanje, Pisanja projekata za EU, kao i mnogih drugih Govori engleski jezik.

Nada Likar

Nada Likar

 

Finansijska administratorka

Nada je od januara 2006. godine zaposlena u Građanskim inicijativama, najpre na poziciji sekretarice, a zatim šefice kancelarije. Od septembra 2014 je na poziciji finansijske administratorke. Takodje, Nada se bavi upravljanjem ljudskim resursima u Građanskim inicijativama. Završila obuke iz oblasti pisanja projekata za EU, zaštite podataka o ličnosti, finansijskog menadžmenta u nevladinim organizacijama, upravljanja ljudskim resursima. Po obrazovanju je inženjer hemijske tehnologije. U periodu 1996-97. bila je aktivistkinja opozicione koalicije Zajedno (SPO, DS, GSS), a po završetku protesta radila je kao poslovni sekretar u glavnoj kancelariji SPO. Nakon toga je radila u nekoliko privatnih kompanija na administrativnim pozicijama. Dugo se bavila podučavanjem dece iz matematike, fizike i hemije. Govori engleski jezik.  Majka je dve devojčice.

Milica Antić

Milica Antić

 

Koordinatorka za jačanje kapaciteta na Programu za razvoj civilnog društva i građansku participaciju

Milica je saradnju sa Gi počela kao praktikantkinja od kraja 2016.godine, a sada je na poziciji asistentkinje na projektima za jačanje kapaciteta OCD.
Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, gde je i masterirala na temu: „Izgradnja nacije putem tumačenja nacionalne istorije: slučaj postjugoslovenskih država: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina“
Od srednje škole se bavi društvenim aktivizmom, dok se na fakultetu angažovala u rad više organizacija civilnog društva, u kojima je stekla neformalno obrazovanje u oblasti ljudskih prava. Polu-profesionalno se bavi kuglanjem.

Marija Vujković

Teodora Zahirović

 

PR menadžerka

Teodora je završila politikologiju na Fakultetu političkih nauka nakon čega je počela volontiranje u Građanskim inicijativama. Od juna 2017. godine bila je na poziciji asistentkinje na projektima za obrazovanje i mlade. Takođe, od februara 2018. godine koordinisala je medijske projekte. Na poziciji PR menadžerke je od juna 2018 godine i stara se o celokupnim komunikacionim i marketinškim aktivnostima GI, koje obuhvataju komunikaciju sa medijima i novinarima, donatorima, partnerskim organizacijama i zajednicom na društvenim mrežama. Tečno govori engleski jezik.

Dejana Stevkovski

Dejana Stevkovski

 

Koordinatorka projekta za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

Dejana Stevkovski je u Građanskim inicijativama od 2008.godine. Kao tek svršena studentkinja FPN-a rad je započela kao šefica kancelarije, a ubrzo potom postala asistentkinja na programu za razvoj civilnog društva. Bila je uključena u brojne projekte GI u cilju jačanja kapaciteta OCD, zagovaranja za veću uključenost  građana/ki i OCD u procese donošenja odluka, zagovaranja za usvajanje pravnog i institucionalnog okvira za delovanje OCD. Koautorka je Nacionalnog izvestaja o praćenju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji za 2013. i 2014. godinu i Priručnika za OCD ka pružaoce usluga socijalne zaštite. Trenutno je koordinatorka projekta za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva. Mama dva dečaka.

Ksenija Nikić

Ksenija Nikić

 

Asistentkinja za jačanje kapaciteta na Programu za razvoj civilnog društva i građansku participaciju

Ksenija je sa radom u GI počela kao stažistkinja u martu 2018. godine, a trenutno je na poziciji asistentkinje na programima za jačanje kapaciteta OCD. Osnovne studije završila je Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek istorija, a nakon toga studiranje je nastavila na Fakultetu političkih nauka, gde je završila master na studijama SAD. Posebno je interesuju teme koje se tiču borbe za ljudska prava i građansko vaspitanje.

Ivana Teofilović

Ivana Teofilović

 

Asistentkinja na Programu za javne politike

Ivana se Timu GI se pridružila kao stažistkinja u  martu 2018. godine, a sada radi na poziciji asistentkinje na Programu za javne politike. Završila je  međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, modul Evropske integracije.  Trenutno pohađa master studije na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru Upravljanje projektima. U GI je trenutno angažovana na projektima koji se bave slobodom izražavanja i medija .

Marko MiladinovićMarko Miladinović

 

Office manager

Marko je završio osnovne akademske studije međunarodne politike- modul: Evropske integracije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je završio i master studije na modulu Studije Sjedinjenih Američkih Država. Tokom studija bio je aktivan u vannastavnim aktivnostima, seminarima i studentskim organizacijama.

Pridružio se Građanskim inicijativama u novembru 2018. godine kao stažista, a trenutno se nalazi na poziciji office manager-a.