Lišenje slobode u prekršajnom postupku

Lišenje slobode u prekršajnom postupku

 

Ukoliko te policija zatekne u vršenju prekršaja, a postoji opasnost da se nećeš pojaviti na suđenju, odnosno da ćeš nastaviti ili ponoviti započeto, mogu sa lica mesta da te sprovedu kod prekršajnog sudije na saslušanje. Ako nema mogućnosti da te sud odmah primi, mogu da te zadrže u stanici ili istražnom zatvoru. Pod sličnim uslovima možeš da budeš zadržan ili zadržana i kada je prekršajni postupak protiv tebe već u toku, međutim, u ovom drugom slučaju nemaš pravo na žalbu. U slučaju da si prekršaj učinio ili učinila pod uticajem droge ili alkohola, mogu da te zadrže dok se ne otrezniš, a to će obavezno i učiniti ako voziš, ili ako odbiješ da se podvrgneš testiranju. Zadržavanje u prekršajnom postupku ni u kom slučaju ne može da traje duže od dvadeset četiri sata.

 

Lišenje slobode pre pokretanja postupka

Kada te policija zatekne u vršenju prekršaja, postoje slučajevi u kojima imaju pravo da te odvedu u sud ili stanicu, umesto da ti samo napišu kaznu i puste te da ideš svojim putem. To će uraditi najpre ako procene da samo tako mogu da te spreče da dovršiš ili ponoviš prekršaj u kome su te zatekli, ili ako ne mogu da utvrde tvoj identitet, odnosno tvoje prebivalište ili boravište. Mogu to da urade i ukoliko je prekršaj takav da ne može samo da ti se napiše prekršajni nalog, već će biti neophodno da se pojaviš pred sudom kako bi ti odmerili kaznu, a procene da imaš mogućnost to da izbegneš odlaskom u inostranstvo. 

Ako je to moguće, policijski službenici će te sa lica mesta sprovesti u sud, gde će te saslušati prekršajni sudija. Ukoliko nema mogućnosti da te sudija odmah sasluša, mogu da donesu odluku da te do tada zadrže u stanici ili istražnom zatvoru. Ta odluka mora pismeno da ti bude saopštena u formi rešenja, na koje ti i branilac imate pravo žalbe u roku od četiri sata od kad vam je dostavljeno. O tvojoj žalbi će odlučiti prekršajni sudija u roku od još četiri sata. Ovakvo zadržavanje ne može da traje više od dvadeset četiri sata, i mora da ti bude obezbeđeno da branioca, ili neko drugo lice po svom izboru, u najkraćem roku obavestiš gde si i šta se dogodilo. 

Trežnjenje

Ukoliko prekršaj skriviš pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, a policijski službenik te u tome zatekne, može da te zadrži u stanici ili zatvoru dok se ne otrezniš, a najviše dvanaest sati. Ako voziš, a imaš više od 1,2 promila alkohola u krvi, ili se nalaziš pod uticajem drugih omamljujućih supstanci, zadržavanje je obavezno. Neizbežno će te zadržati i ako odbiješ da se testiraš na alkohol i ovakve supstance. O zadržavanju moraju da donesu rešenje, i da obaveste tvog branioca ili drugo lice po tvom izboru. Na rešenje možeš da se žališ u roku od četiri sata od donošenja rešenja, i sud će u roku od još četiri sata doneti odluku po tvojoj žalbi. Ako zatražiš medicinsku pomoć, ili ako je očigledno da ti je potrebna, prisutni policajci imaju obavezu da ti je obezbede.

Lišenje slobode u toku postupka

Jednom kada je protiv tebe zvanično pokrenut postupak za prekršaj, sud može da naredi da te zadrže, ako ne može da se utvrdi tvoj identitet ili prebivalište, odnosno boravište, a postoji osnovana sumnja da ćeš pobeći, ili ako postoji opasnost da odlaskom u inostranstvo izbegneš odgovornost za prekršaj za koji je zaprećena kazna zatvora. Dalje, sud će doneti naredbu o zadržavanju i u slučaju da proceni da je to potrebno da bi se sprečilo dalje vršenje prekršaja. Na ovu odluku nemaš pravo žalbe, ali moraju da ti omoguće da u najkraćem roku obavestiš branioca ili lice po svom izboru. Takođe, ako nemaš navršenih osamnaest godina, sud je u obavezi da obavesti tvoju porodicu ili staratelje. Ni u ovom slučaju ne mogu da te zadrže duže od dvadeset četiri sata. 

Uslovi zadržavanja

Pravilima kojima se uređuje krivični postupak je tačno propisano gde smeju da te zadrže i šta sve mora da ti bude obezbeđeno tokom zadržavanja. Možeš da budeš zadržan, ili zadržana, u posebnoj prostoriji policijske stanice, ili u istražnom zatvoru. 

Pre uvođenja u ćeliju će te pregledati policijski službenik zadužen za bezbednost zadržanih lica, i oduzeće ti predmete koji su pogodni za napad, bekstvo ili samopovređivanje, ukoliko to već nisu učinili policajci koji su te priveli. Isti službenik je zadužen i da te fotografiše i uzme tvoje otiske prstiju, ako je to potrebno. 

Ukoliko su te doveli u mokroj odeći, ili odeći koja je na drugi način nepodesna, za vreme zadržavanja mora da ti se da presvlaka. Ukoliko te drže duže od dvanaest sati, moraju da ti obezbede hranu, i to tri obroka dnevno (doručak, ručak, večeru), kao i kretanje (dovoljno velika prostorija ili izlazak u dvorište), izuzev ako bezbednosni razlozi to ne dozvoljavaju. Ako te zadrže svih dvadeset četiri sata, moraju da ti obezbede osam sati neprekidnog odmora za spavanje. Takođe, u najkraćem roku mora da ti bude obezbeđena lekarska pomoć ako to zatražiš ili ako je očigledno da ti je potrebna.