Policija: Hapšenje

Hapšenje

 

Policija može da te uhapsi ako te sumnjiči za krivično delo, a to delo je posebno teško, ili ima izgleda da ćeš pobeći, uništiti dokaze ili dovršiti započeto. Kada te uhapse, dužni su da te bez odlaganja sprovedu kod tužioca, koji će te saslušati, i to najduže u roku od osam sati. Tokom saslušanja možeš (a u nekim slučajevima i moraš) pored sebe da imaš advokata. Ako donesu rešenje o zadržavanju, mogu da te zadrže do četrdeset osam sati, a po završetku saslušanja tužilac može da predloži da ti se odredi pritvor. Takođe, svako ko te zatekne u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti ima pravo da te zadrži na licu mesta, sve do dolaska policije — to se zove građansko hapšenje.

Ko može da me uhapsi, i zašto? 

Mogu da te uhapse službenici MUP-a, u slučaju da sumnjaju da si izvršio, ili izvršila, krivično delo, i za to im nije potrebna naredba ni saglasnost bilo kog drugog organa. Dovoljno je da sumnjaju na tebe, a da je pritom ispunjen neki od zakonskih uslova za određivanje pritvora: da ne mogu da utvrde tvoj identitet, da postoji opasnost da ćeš pobeći, ili uništiti, sakriti, ili falsifikovati dokaze, odnosno uticati na svedoke i saučesnike, ili pak ponoviti ili dovršiti započeto delo, ili učiniti krivično delo kojim pretiš, kao i u slučaju da je delo za koje te terete posebno teško — da je za njega zaprećena visoka zatvorska kazna, ili da uključuje nasilje.

Pored policijskog, postoji i takozvano “građansko” hapšenje — kada te neko, ko nije službeno lice, zatekne u izvršenju krivičnog dela i zadrži na licu mesta dok policija ne dođe da te preuzme. 

Koliko dugo mogu da me zadrže, i gde? 

Nakon što te uhapse, policajci mogu da te zadrže najviše osam sati, pre nego što te odvedu pred javnog tužioca, koji će te saslušati čim to bude moguće. Ako je sprovođenje trajalo duže od osam sati, tužiocu moraju posebno da obrazlože zašto, i on će o tome sačiniti belešku.

Ako u međuvremenu donesu rešenje o zadržavanju, koje moraju da ti pokažu, i na koje imaš pravo žalbe, mogu da te zadrže ukupno četrdeset osam sati od trenutka hapšenja, u stanici ili u istražnom zatvoru. Posle saslušanja, javni tužilac će odlučiti da li će da predloži da ti se odredi pritvor, ili će te pustiti na slobodu.

Da li mogu da se žalim? 

Prilikom hapšenja, policija ne donosi nikakvo rešenje, već samo sastavlja izveštaj u kome navodi vreme i razlog hapšenja, a koji predaje javnom tužiocu. Pošto nema formalne odluke, nema ni mogućnosti za žalbu — kad tužilac bude pregledao izveštaj, ispitaće da li je hapšenje bilo osnovano, i da li je sprovedeno po propisima.

Na odluku o zadržavanju ili pritvoru imaš pravo da se žališ, i za to su predviđene posebno hitne procedure.

Iako nije predviđena procedura za žalbu na samo hapšenje, povodom nepropisnog ponašanja policijskih službenika uvek možeš da podneseš pritužbu MUP-u ili nezavisnim institucijama kao što su Zaštitnik građana i Poverenica za ravnopravnost.

Moja prava prilikom hapšenja

Pre svega, imaš pravo da ti bude objašnjeno zašto su te uhapsili. Ako si pripadnik, ili pripadnica, nacionalne manjine, imaš pravo da to bude na tvom jeziku. Takođe, imaš pravo da telefoniraš licu po svom izboru — članu porodice, prijatelju, ili advokatu, ukoliko nije prisutan.

Pored toga, imaš pravo i da tražiš, i dobiješ, informaciju o tome da li planiraju da te zadrže. Ako dobiješ potvrdan odgovor, možeš da zahtevaš da ti dostave rešenje o zadržavanju, na koje ti i tvoj branilac imate pravo žalbe.

U svakom trenutku imaš pravo da bez odlaganja dobiješ lekarsku pomoć, ako je zatražite ti ili član porodice u tvoje ime, ili ako neko od policijskih službenika primeti da ti je neophodna, o čemu su dužni da vode računa.

Saslušanje

U roku od osam sati od trenutka kad te liši slobode, policija mora da te odvede pred javnog tužioca, koji će te saslušati o razlozima za tvoje hapšenje. Pre nego što počne saslušanje, javni tužilac ima obavezu da te pouči o tvojim pravima. 

Najpre je dužan je da ti naglasi da imaš pravo da tvom saslušanju prisustvuje branilac, da ti dozvoli da ga pred njim pozoveš, i pomogne da ga nađeš, ako je neophodno. Imaš rok od dvadeset četiri sata da obezbediš branioca, i pravo da s njim poverljivo razgovaraš pre saslušanja. U slučaju obavezne odbrane, ako nemaš mogućnost da ga platiš, ili ne možeš s njim da stupiš u kontakt, država mora da ti obezbedi branioca po službenoj dužnosti.

Dalje, javni tužilac treba da ti objasni da tokom saslušanja imaš pravo da ništa ne kažeš, kao i da uskratiš odgovor na pojedina pitanja, a da na druga odgovoriš. S druge strane, možeš i da odlučiš da izneseš svoju odbranu ili da priznaš (ili ne priznaš) krivicu.

Odmah posle saslušanja, javni tužilac odlučuje da li će te pustiti na slobodu, ili će tražiti da ti se odredi pritvor, o čemu odlučuje sud.

Obavezna odbrana

Uvek imaš pravo da tvom saslušanju prisustvuje branilac. U nekim situacijama prisustvo branioca nije samo dozvoljeno, već je i obavezno — ako je za krivično delo za koje te sumnjiče propisana visoka kazna zatvora, ili postoje okolnosti koje dovode u pitanje tvoju sposobnost da se braniš. 

Tako, ako je za krivično delo povodom koga te saslušavaju zaprećena kazna od osam godina i više, moraš da imaš branioca od prvog saslušanja pa do okončanja postupka. Ista obaveza postoji kada su u pitanju maloletnici, lica koja su gluva, slepa ili nema, ili lica koja su nesposobna da se sama brane.

U tom slučaju, ukoliko nemaš svog branioca ili nemaš mogućnost da ga platiš ili da sa njim stupiš u kontakt — recimo, ne javlјa se na telefon — država je dužna da ti obezbedi branioca po službenoj dužnosti. 

Građansko hapšenje

Pored najčešćeg, policijskog, postoji i mogućnost takozvanog “građanskog hapšenja”, gde te neko, ko nije policijski službenik, zatekne u vršenju krivičnog dela i zadrži na licu mesta, do dolaska policije.

Svako ko se nađe na pravom mestu u pravo vreme ima pravo da uhapsi lice zatečeno u izvršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti — što je slučaj sa najvećim brojem krivičnih dela. Izuzetak su, recimo, oštećenje stvari koja je deo nečije privatne imovine, ili laka telesna povreda.

Građanin koji sprovodi hapšenje mora odmah da pozove policiju, koja ima rok od osam sati da te odvede kod javnog tužioca radi saslušanja. Ovaj rok počinje da teče od trenutka građanskog hapšenja.