Širimo tim! Otvaramo konkurs za radno mesto Asistent/Asistentkinja na Programu za jačanje kapaciteta

Beograd, 1. mart 2022. godine

Imamo istoriju dugu 25 godina i za to vreme postigli smo brojne rezultate. Prepoznati smo kao vodeća organizacija koja se bavi razvojem civilnog društva, promovisanjem aktivizma i stvaranjem povoljnog okruženja za aktivno učešće građana u društvenim promenama.  

U okviru Programa za jačanje kapaciteta radimo na osnaživanju lokalnih organizacija, neformalnih grupa, aktivista, kao i povezivanju organizacija radi sinegrije i jačeg uticaja.

Razvijamo se, rastemo, prihvatamo nove izazove i potrebne su nam nove osobe koje će svojim znanjima, vrednostima i posvećenošću doprineti zajedničkoj misiji. Tražimo Asistenta/Asistentkinju na Programu za jačanje kapaciteta koji su zainteresovani da svoj profesionalni razvoj započnu ili nastave da grade kao deo tima Građanskih inicijativa.

Obaveze i odgovornosti:

 •       Sprovođenje administrativnih i logističkih poslova u vezi sa organizacijom projektnih i programskih aktivnosti – sastanci, putovanja, događaji;
 •       Pripremanje izveštaja, prezentacija, i ostalih relevatnih informacija po potrebi;
 •       Komuniciranje sa saradnicima i osiguravanje pravovremenog informisanja i dobrog funkcionisanja toka informacija;
 •       Upravljanje podacima i dokumentacijom u vezi sa realizacijom projekata na programu.
 •       Učešće u planiranju i realizaciji programskih i projektnih aktivnosti 

 

Tražimo kanditate/kinje koji :

 •       poseduju fakultetsko obrazovanje
 •       posvećeni su i fokusirani na rezultate
 •       sposobni za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku
 •       analitični, precizni i spremni na učenje
 •       poseduju dobre organizacione i komunikacijske veštine;
 •       imaju razvijene digitalne kompetencije (osnove MS Office paketa, pretraga interneta, društvene mreže, bazično uređivanje veb sadržaja)
 •        imaju napredni nivo govornog i pisanog engleskog jezika.
 •       Radno iskustvo: poželjno, ali nije neophodno

 

 Nudimo:

 • Rad u prijateljskom, podsticajnom i stabilnom okruženju
 •  Fleksibilno radno vreme;
 •  Podršku u profesionalnom razvoju u zavisnosti od interesovanja i mogućnost napredovanja.

 

Proces selekcije:

Molimo Vas da CV i motivaciono pismo sa naznakom za koju poziciju konkurišete pošaljete na adresu: civin@gradjanske.org, najkasnije do ponedeljka 14. marta 2022. godine.

Selekcija će se sastojati iz tri faze: pregleda biografija i motivacionih pisama, testiranja elektronskim putem i intervjua.

Svi prijavljeni kandidati biće obavešteni o ishodu konkursa.

Prijave bez motivacionog pisma neće biti uzete u obzir.