SEKO radionica za organizacije civilnog društva održana u Novom Sadu

Kancelarija Vlade SIMAG4294rbije za evropske integracije u saradnji sa TACSO  je krajem prošle nedelje (17-18.septembar) u Novom Sadu organizovala radionice za predstavnike civilnog sektora, sa ciljem da se OCD u budućnosti što više uključe u sprovođenje međunarodne razvojne pomoći Srbiji.

Naime, Srbija će iz pretpristupnih fondova EU od 2014. do 2020. godine dobiti 1,5 milijardi evra bespovratne pomoći, od čega 200 miliona 2016. godine.

Predstavnici Kancelarije razgovarali su s predstavnicima civilnog sektora o njihovom uključivanju u planiranje, programiranje i praćenje te pomoći.

Predstavnica Kancelarije za evropske integracije Nevena Marčeta istakla je da je osnovni cilj radionice u Novom Sadu utvrđivanje potreba mreže SEKO (Sektorske orzaizacija civilnog društva), koja okuplja oko 400 organizacija civilnog društva, kako bi se mogla planirati podrška njihovom radu i saradnja s Kancelarijom.

Ispred Građanskih incijativa, pristustvovali su Bojana Selaković, menadžerka na programu Javnih politika i Petar Žmak, koordinator tog program. Oni su naveli da je cilj sastanka  SEKO članica iz svih sektora bio je da se procene dosadasnji učinak i efikasnost celog mehanizma. “Sagledali smo dosadašnje izazove i modalitete njihovog prevazilaženja, kao i da li je potrebno razmotriti drugačije načine saradnje”- navodi Žmak. Dogovoreno je da se radi na jačoj saradnji među članicama i isticanju prednosti koje nudi SEKO, kako bi se nove organizacije uključile više i aktivnije u rad mehanizma

Bojana Selaković je istakla da Kancelarija za EU integracije je prepoznala potrebu da ima bližu i intenzivniju komunikaciju sa organizacijama.

 Na radionici u Novom Sadu učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva iz Subotice, Zrenjanina, Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Prijepolja i Lazarevca.