22.decembra javna rasprava u vezi sa izradom Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Beograd, 18.decembar 2017.godine – HELP NET u okviru projekta “Podrška izgradnji strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja u Republici Srbiji”, koji predstavlja integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, a koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije i tehničku podršku Centra za podršku i inkluziju HELP NET planirana izrada Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Ekspertski tim, u sastavu Veronika Išpanović, Aleksandra Kalezić Vignjević, Milica Pejović Milovančević i Vladan Jovanović, je u prethodnom periodu, zajedno sa Radnom grupom sastavljenom od ukupno 17 članova, koje su činili predstavnici relevantnih, resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i nevladinih organizacija koje se bave preveniranjem i zaštitom dece od nasilja, izradio nacrt Strategije. Nacrt Strategije postavljen je na sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u narednih mesec dana planirana je organizacija 4 javne rasprave,

Ovom prilikom Vas obaveštavamo da će prva javna rasprava biti održana u Beogradu, 22.decembra 2017.godine, sa početkom u 11.00h u prostorijama Visoke škole za socijalni rad, Terazije 34, Beograd.