24 godine borbe za pravedno društvo

Beograd, 8. jul 2020. godine

Građanske inicijative su danas napunile 24 godine! Rođendani i godišnjice obično predstavljaju dobar trenutak da zastanemo, prisetimo se šta je sve urađeno u prethodnom periodu, gde smo sada i kuda hoćemo da idemo.

Mnogo toga se promenilo od 1996. godine kada je mala grupa aktivista uključenih u antiratni pokret, sedela za kuhinjskim stolom i pričala o potrebi za stvaranjem građanske baze koja bi mogla da podrži demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji, građanskom društvu i kako da budu aktivni građani.

Ono što je ostalo isto jeste naše uverenje da pravedno društvo omogućava ravnopravnost, slobodu i dostojanstven život svih građana. I da za to moramo da se borimo.

Na osnovu dugogodišnjeg zalaganja za ove vrednosti u Srbiji, koja je i dalje suočena sa izazovima u demokratizaciji i stvaranju pravne države, shvatili smo da je za stvaranje ovakvog društva neophodno da sami građani preuzmu odgovornost i aktivnije učestvuju u društvenim promenama. Zbog toga smo se opredelili da svoja znanja i snage usmerimo na podsticanje aktivizma i podršku građanima u udruživanju i zajedničkom delovanju ka stvaranju pravednog društva.

Tokom ovih godina radili smo sa hiljadama sjajnih udruženja i pojedinaca na jačanju njihovih kapaciteta kako bi na što bolji način mogli da odgovore na probleme u svojoj zajednici. Ovim putem im se zahvaljujemo na poverenju i prilici da međusobno učimo jedni od drugih.

Nema kraja

Poslednjih godina u Srbiji svedočimo izuzetnom sputavanju osnovnih prava i sužavanju prostora za rad civilnog društva. Takođe, uzurpiranje javnog prostora, a posebno medijskog od strane vlasti, i nedostatak slobode informisanja onemogućavaju kvalitetno i objektivno informisanje građana i građanki, pa time obeshrabruju njihovo aktivnije učešće u javnom životu.

Zato će naš fokus u narednom periodu biti usmeren na podsticanje, podržavanje i promovisanje građanskog aktivizma, praćenje i alarmiranje o svim slučajevima kršenja osnovnih prava u Srbiji, zagovaranje za ostvarivanje slobode medije, kao i promovisanje značaja građanskog vaspitanja kao osnove za obrazovanje aktivnih građana.

Kroz rad na svim programima i projektima na kojima radimo, težimo stvaranju okruženja koje će izgledati ovako:

Aktivni građani. Odgovorna država. Pravedno društvo

Zahvaljujemo se svim kolegama i saradnicima na podršci i saradnji u protekle 24 godine, radujemo se otvaranju novog poglavlja zajedno.

Nema kraja!