Obeležili smo Dan Evrope sa sednjoškolcima iz Beograda

Obeležili smo Dan Evrope sa sednjoškolcima iz Beograda

Ove godine, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije (KEI), Građanske inicijative obeležile su 9. maj, Dan Evrop u četiri srednje škole u Beogradu.

Učenici/ce Saobraćajno-tehničke škole iz Zemunu učestvovali su u kvizu znanja o Evropskoj uniji – njenoj istoriji, kulturi, tradiciji. Njih 15, podeljenih u 5 timova, imali priliku da pred predstavnicima KEI, GI, profesorima škole i drugim učenicima pokažu šta znaju o EU. Tri pobednička tima osvojila su karte za pozorište, školski materijal, ulaznice za interaktivne društvene igre i druge prigodne poklone.
       
Takođe, u još tri srednje škole u Beogradu održane su radionice promišljanja tokom časova Građanskog vaspitanja kojima je prisustvovalo više od 70 učenika/ca. Učenici/ce Tehničke škole GSP promišljače na temu sistema obrazovanja u EU, tj. o tome šta mladi u EU uče i rade. U Železničkoj tehničkoj školi promišljaće se o bliskosti kultura, vrednosti i identiteta Srbija i EU, dok je današnji čas Građanskog vaspitanja u Elektro-tehničkoj školi posvećen temi sadržaja kulturne i ekonomske razmene između Srbije i EU. Nakon interaktivne i zanimljive diskusije, učenici/ce su istakli da su tom prilikom naučilo mnogo novih stvari i da su svoje stavove dodatno argumentovali informacijama koje su pronašli na internetu. Grupe učenika/ca koji su prisustvovali radionica bile su mešovite – različitih uzrasta i obrazovnih profila, što nije predstavljalo prepreku u radu već je ukazalo na visok nivo međusobne saradnje i timskog rada, što je vredno hvale pohvalu. Teme o kojima su promišljali  ocenili su kao veoma zanimljive  i podsticajne za diskusiju ali  o njima nemaju gde i sa kim da pričaju. Takođe, su istakli da promišljanje kao metoda  treba da se koristi na časovima drugih predmeta.