5. globalni samit Partnerstva za otvorenu upravu

Tbilisi, Gruzija – 18. jul 2018. godine

Partnerstvo za otvorenu upravu – mehanizam koji tera na samoprocenu

 

 Predstavnici Partnerstva za otvorenu upravu-PoU (Open Government Partnership – OGP) iz 96 zemalja – šefovi država i vlada, ministri, državni službenici, članovi parlamenta, lokalne vlasti, predstavnici civilnog društva, međunarodne fondacije, istraživači, akademska zajednica i mediji – okupili su se u Tbilisiju kako bi promovisali svoja postignuća i razgovarali o izazovima u pridržavanju principa otvorene uprave.

Bojana Selaković, programska direktorka koja u ime Građanskih inicijativa učestvuje na Samitu izjavila je da se nada da će Vlada Republike Srbije biti i u praksi posvećena PoU vrednostima. “PoU je platforma koja svoje članice tera na stalnu samoprocenu preduzetih aktivnosti u oblasti otvorene uprave. To daje mogućnost da se prati uvođenje i primena reformskih mera koje su Srbiji neophodne”.

Pored nekoliko organizacija civilnog društva koje učestvuju u radu Posebne međuministarske radne grupe za izradu trećeg Akcionog plana za period od 2018. do 2020. godine, Srbiju na ovom događaju predstavljaju i predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, službenici više ministarstava i drugih Vladinih kancelarija, kao i predstavnici tri lokalne samoupave, iz Šapca, Novog Pazara, i gradske opštine Vračar.

Globalni samit 2018. koji se održava od 17. do 19. jula 2018. Godine u Tbilisiju, Gruzija,  fokusira se na građansko angažovanje, borbu protiv korupcije i pružanje javnih usluga. Ciljevi samita su da promoviše razmenu informacija, inspiriše reformatore da povećaju ambicije u ovoj oblasti i unaprede agendu otvorene uprave, kako bi se suočili sa novim izazovima i poboljšali živote građana širom sveta.

Partnerstvo za otvorenu upravu je dobrovoljna međunarodna inicijativa pokrenuta 2011. godine, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti državne uprave. Srbija je članica Partnerstva za otvorenu upravu od 2012. godine.