Poziv za organizacije iz Beograda i okoline

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Resursni centar Građanskih inicijativa i TACSO kancelarija u Srbiji pozivaju zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva (OCD) iz Beograda, kao i gradova i opština iz okoline, da se prijave za učešće na obuci posvećenoj primeni Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa. Obuka će biti organizovana 29.novembra u Kući ljudskih prava i demokratije u Beogradu (Kneza Miloša 4).

Molimo Vas da prijave za učešće pošaljete najkasnije do 26. novembra putem OVOG formulara. Agendu možete pogladati ovde.

Osnovni cilj organizovanja ovih obuka je jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa organima javne uprave i učešće u procesu pripreme, donošenja i sprovođenja propisa. Podizanje kapaciteta OCD za učešće u postupku donošenja propisa, a u vezi sa primenom Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, doprineće većem razumevanju uloge i značaja saradnje organa javne uprave sa OCD, a samim tim i većem uključivanju građana u rad organa javne uprave i izradu kvalitetnijih propisa.

Realizacija ovih obuka predstavlja jednu od obaveza iz važećeg Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period 2016-17 čije ispunjenje treba da doprinese unapređenju konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja propisa, kao i poboljšanju javnih usluga i jačanju integriteta javne vlasti.

Organizatori nisu u mogućnosti da pokriju troškove puta učesnicima.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti Milici Antić na e-mail milica@gradjanske.org ili telefonom na broj 060/3624011.