8 OGD nagrađeno grantom za javno zagovaranje na lokalnom nivou

Beograd, 1. oktobar 2020. godineOdabrano je 8 OGD koje će biti korisnice grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou u okviru projekta Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT. 

Završen je proces selekcije u okviru Poziva za podnošenje predloga projekta za javno zagovaranje na lokalnom nivou i zadovoljstvo nam je da objavimo spisak od 8 organizacija građanskog društva čiji predlozi projekata će biti podržani u okviru ACT projekta.

Kroz grantove za javno zagovaranje na lokalnom nivou, ACT projekat podržava lokalne inicijative, zalaže se za kvalitetnije pružanje javnih usluga, uspešno umrežavanje i nastoji da obezbedi dalji razvoj kulture građanskog i političkog dijaloga.

Cilj ovog poziva je bio da se osnaži građansko društvo da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika kroz zagovaračke aktivnosti, kao i da mobiliše podršku građana i zastupa njihove interese u procesu donošenja odluka, posebno na lokalnom nivou.

Osim finansijske podrške u maksimalnom iznosu od 1.400.000 dinara, OGD čiji predlozi projekata budu izabrani postaće i korisnici posebno dizajniranog i prilagođenog programa izgradnje i razvoja kapaciteta, unapređenja veština i znanja u oblastima kao što su mobilizacija/uključivanje građana i zagovaranje. Razvoj kapaciteta iz pomenutih oblasti će obuhvatiti grupni i/ili individualni pristup koji će imati za cilj da unaprede zagovaračke kapacitete kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

Da podsetimo, Poziv za podnošenje predloga projekata za javno zagovaranje na lokalnom nivou objavljen je 19. juna 2020. godine, a do 20. jula za ovaj vid podrške prijavilo se 49 organizacija građanskog društva. Tokom protekla 2 meseca, aplikanti su prošli 4 faze selekcije: procenu interne komisije ACT tima, terensku evaluaciju, Nezavisnu validacionu komisiju i, na kraju, validaciju donatora  – Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Čestitamo dobitnicima, zahvaljujemo se svim organizacijama koje su odvojile vreme da učestvuju u ovom procesu i ohrabrujemo vas da nastavite da pratite naše aktivnosti i da se prijavite na neki od predstojećih poziva.

Pratite sajt ACT projekta za više informacija o predstojećim pozivima.

Spisak 8 OGD koje su dobitnice grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou:

Rangiranje Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Užički centar za ljudska prava i demokratiju 79,25 Užice
2 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA 71,50 Niš – Medijana
3 UG Roditelj 70,25 Beograd-Zemun
4 Komšije sa Dorćola 67,75 Beograd-Stari Grad
5 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 66,75 Kraljevo
6 Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 66,50 Novi Sad – grad
7 Prostor 61,75 Beograd-Stari Grad
8 Udruženje Tim 42 57,50 Leskovac