ACT – grantovi za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS

Beograd, 25. decembar 2020. godine

Nakon praznika, ACT projekat otvara poziv za dodelu inovativnih grantova za razvoj partnerstava na lokalu. POziv će biti otvoren 11. januara 2021. godine.

Cilj poziva je promocija i jačanje partnerstava između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) kroz pokretanje i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka i za unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti. Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve.

Partnerstvo treba da je sačinjeno od jedne ili više organizacija građanskog društva i jedne jedinice lokalne samouprave (grad ili opština), a partneri da deluju u okviru sledećeg geografskog područja: Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Jugoistočna Srbija.

Kroz ovaj Poziv biće podržano do 30 najboljih predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, u okviru četiri partije:

PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka

PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima

PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave

PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom korona virusa

Maksimalni iznos pojedinačnog granta je do 1.400.000,00 RSD za period trajanja od 18 meseci.

Za više informacija o ovom pozivu pratite sajt ACT projekta.