ACT podržao sedam projekata OGD koje će raditi na ublažavanju posledica pandemije Covid-19

Beograd, 8. april 2022.

 

Svečanošću održanom danas u beogradskom Muzeju nauke i tehnike obeležen je početak sprovođenja novih sedam projekata koje finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“.

Odobreni projekti predstavljaju najbolje predloge koji su pristigli na poziv za dostavljanje projekata u okviru grant šeme za zagovaračke inicijative u cilju ublažavanja posledica pandemije Covid-19.

Organizacije civilnog društva čiji su predlozi projekata odobreni, jesu: Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-A, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, UG Roditelj, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Pokret Pravo na život – Meri, Znanje za zdravlje i Svetionik.

Dobitnicama grantova čestitke je uputila i Biljana Đusić Radmilović iz SDC, koja je tom prilikom kazala da su upravo oni, kao organizacije civilnog društva, ti koji grade most između građana i donosilaca odluka, te da je to posebno važno u uslovima suženog prostora za građansko delovanje – negativnog trenda koji je još više pojačan tokom pandemije.

“Vi ste ti koji možete da mobilišete građane oko teme koja je važna za čitavo društvo, vi ste ti koji možete da zastupate interese građana pred donosiocima odluka, vi ste ti koji možete da utičete na donosioce odluka da čuju i uvaže glas i potrebe građana i uključe ih u odluke koje se tiču svih nas”, poručila je Đusić Radmilović.

Dobitnicima grantOVa obratila se i Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, koja im je poželela uspešno sprovođenje projekata i poručila da će im Građanske inicijative uvek biti oslonac i podrška u radu.