ACT projekat: Info-sesija o Poziv za dodelu grantova za javno zagovaranje na lokalnom nivou – 2021.

Beograd, 18. novembar 2021. godine

Program Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT otvorio je novi poziv za dostavljanje predloga projekata organizacija građanskog društva u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom niovu 2021“. Ovo je u drugi poziv za zagovaračke inicijative u okviru trenutne, prve faze ACT-a, koja traje do kraja septembra 2023. godine.

U okviru drugog poziva planirana je finansijska podrška za maksimalno 15 organizacija građanskog društva, pri čemu bi najmanje 50% od tog broja trebalo da budu organizacije koje deluju van područja teritorije Grada Beograda. Ukupan iznos sredstava za buduće projekte u okviru ovog poziva iznosi 225 000 evra.

Cilj novog poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji da efikasnije i aktivnije učestvuje u procesu donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom niovu kroz zagovaračke aktivnosti,  uz uključivanje građana u sve faze procesa zagovaranja.

Ključni pravci delovanja koji će biti podržani su: uključivanje i mobilizacija građana, praćenje sprovođenja zakona i politika, rodna ravnopravnost i povezane teme, socijalna inkluzija i ranjive grupe, decentralizacija, ljudska i građanska prava, zaštita životne sredine i dobro upravljanje.

Informativna sesija:

Kako bi odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice biće organizovana informativna sesija o pozivu, u utorak, 23. novembra od 13 časova na Zoom-u.

Za učešće na informativnoj sesiji se možete prijaviti putem sledećeg linka: https://act.civicatalyst.org/node/318