#ACTEKIPA: Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta je osnovan u novembru 2014. godine. Ideju za osnivanje organizacije pokrenuli su deca i mladi iz Sonte. sela pored Apatina, sa ciljem da stvore sopstveni prostor u kome će kvalitetno provoditi vreme ne sluteći da će upravo to mesto imati veliku ulogu u njegovom osnivanju.

“Našoj organizaciji ACT institucionalni grant daje priliku da jačamo svoje unutrašnje kapacitete kako bi u narednom periodu što bolje usmerili i organizovali naše aktivnosti u lokalnoj zajednici. Naš cilj kroz institucionalni grant jeste da aktiviramo lokalno stanovništvo i doprinesemo stvaranju bolje zajednice”, kaže Slađana Vlatković, izvršna direktorka Centra za kulturu i obrazovanje Sonta

Od najvažnijijih aktivnsti koje će u narednom periodu preduzeti ova organizacija uokviru projekta kojim su konkurisali za ACT podršku, Vlatković izdvaja otvaranje omladinskog kluba u Sonti, sprovođenje novih usluga u zajednici (karijerno vođenje i savetovanje, pomoć deci u učenju, ustupanje prostora za različite vannastavne aktivnosti) i razvoj modela alternativnog izvora finansiranja

“Očekujemo povećan ukupan obuhvat građana kroz objavljivanje vesti, članaka, video priloga, obaveštenja u medijima ili društvenim mrežama, uvećanje broja građana na održanim radionicama, debatama i drugim javnim događajima, kao i povećan broj pohađanih treninga i broj dobijenih sertifikata za planiranje u upravljanje”, dodaje Vlatković.

Dramski studio je bio glavna i prva aktivnost u sklopu ove organizacije koji se i dalje širi i napreduje. Osnivanjem prvog programa CEKOS postaje i jedna od retkih organizacija civilnog društva koja deluje u krajnje ruralnoj sredini kao što je selo Sonta koje se nalazi u opštini Apatin.

Kako je u samom počektku bilo veoma teško pronaći prostor za boravak dece i mladih, prvi projekat koji je bio odobren od strane Trag fondacije („Mesto gde ću živeti i raditi“, 2015) daje vetar u leđa mlađoj populaciji da je na pravom putu.

Članovi I članice iz druge godine postojanja organizacije pamte najviše projekata i aktivnosti. Za najuspešniji projekat organizacije smatraju projekat „Naša zajednička uloga“ (2016), pozorišnu koprodukcija koja uključujemlade iz Apatina i Sombora, (dobitnik priznanja za najbolji projekat Mladi su zakon 2016 – Zapadna Vojvodina), a takođe tokom te godine kroz organizaciju prolazi sve više mladih. Kroz zajednički rad i sklapanje partnerstva sa drugim organizacijama (Somborski edukativni centar, Kulturni centar Apatin, Gimnazija „Nikola Tesla“ Apatin, Centar za socijalni rad i drugi), Cekos konačno dobija priznanje u zajednici. To su bile početne aktivnosti koje su dale pečat za dalje napredovanje organizacije. Dramski studio sve više radi, menjaju se članovi/ice, ali pred zajednicu izlazi sa novom pričom i novim generacijama.

U trećoj godini dolazi do promena unutar organizacije – manje aktivnosti, a više bavljenja samim sobom (treninzi za jačanje kapaciteta, reogrganizacija, smena upravnog odbora). Od aktivnosti najveći utisak u lokalnoj zajednici ostavlja treći po redu festival “Nedelja pozorišta” koju organizuju mladi, ali ovog puta u drugačijem sastavu i sa većom pripremom što se svakako vidi po rezultatima: profesionalnija organizacija (promocija, aktivnosti, evaluacija) od strane volontera/ki, kao i veća posećenost.

Tokom 2018. godine organizacija sprovodi nekoliko projekata od značaja za loklanu zajednicu i regionalno povezivanje. Najznačajniji projekti u ovoj oblasti su: ,,Interkulturalno pozorište ruralne Bačke”, ,,Svilojevo i Sonta rade zajedno”, ,,Preduzetnički duh u srednjim školama u Vojvodini”. Započetu saradnju i razvoj na regionalnom nivou, organizacija će nastaviti i dodatno unaprediti u sledećoj godini kroz realizaciju nacionalnih projekata.

Godina 2019. jeste višestruko značajna za Centar za kulturu i obrazovanje Sonta. Naime pored realizacije redovnih aktivnosti u lokalnoj zajednici organizacija je realizovala i nekoliko velikih projekata na nacionalnom nivou među kojima su najznačajniji:  projekat „The Peace fossil – Laboratorija društvenih inovacija za mir“, projekat ,,Glas mladih u opštini Apatin”, projekat „Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji?”. Ovi projekti su Cekosu omogućili da se na nacionalnom nivou pozicionira kao važan partner za saradnju i planiranje aktivnosti u mnogim oblastima, a naročito u oblasti ruralnog omladinskog rada. To je potvrđeno i kroz to što je u 2019. godini organizacija uspela da u agendu rada Nacionalne asocijacije praktičara i praktičara omladinskog rada – NAPOR uvrsti temu razvoja ruralnog omladinskog rada, a za posebno zalaganje predsednik upravnog odbora, Nikola Dobrijević je dobio posebnu nagradu ,,NAPOR vredan hvale”.

*Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru programa Zajedno za građansko društvo – ACTa. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.

.