#ACTEKIPA: Da se zna!

ACT institucionalni grant će organizaciji “Da se zna!” pomoći u velikoj meri  u narednom periodu pre svega jer će im pružiti određenu sigurnost da će biti u mogućnosti da nastavimo sa našim dosadašnjim radom. Pored toga, rad na jačanju kapaciteta unutar same organizacije, jačanje odnosa sa građanaima i građankama Srbije, organima vlasti kao i drugim organizacijama građanskog društva će im u mnogome pomoći da unaprede rad i prošire polje delovanja.
Aktivnosti koje će “Da se zna!” preduzeti uz ACT podršku su rad na evidentiranju zločina iz mržnje i diskriminacije počinjenim nad kvir (LGBT) osobama, kao i rad na pružanju pravne podrške prebrodiocima i prebroditeljkama ovih protivpravnih postupanja.
“Verujemo da ćemo u toku naredne dve godine uspeti da evidentiramo više protivpravnih postupanja nego do sada kako bismo građanima i građankama Srbije, ali i orgnima vlasti, skrenuli pažnju na njihovu rasprostranjenost i ozbiljnost njihovih posledica. Verujemo da ćemo dobijati više prijava iz mesta pored većih gradova Srbije, te da ćemo uspeti da pravnom podrškom ohrabrimo prebrodioce i prebroditeljke da ovakve slučajeve prijavljuju nadležnim institucijama. Pored toga, očekujemo poboljšanu saradnju sa organima vlasti kako bi se radilo na prevenciji protivpravnog postupanja prema kvir ljudima, a počinioci bili procesuirani u skladu sa zakonskim okvirom”, objašnjava Nikola Planković, programski asistent.
“Da Se Zna!” jedna je od najmlađih, osnovana 2016 godine, i trenutno najvećih LGBT+ organizacija u Srbiji, koja prepoznaje kao svoj osnovni cilj mapiranje i dokumentovanje slučajeva protivpravnog postupanja nad LGBT+ osobama.
“Da Se Zna!” pruža podršku LGBT+ osobama tako što radi na poboljšavanju sistema zaštite i zagovarajući prikladniju reakciju nadležnih organa.
“Želimo Srbiju u kojoj sve građanke i građani uživaju ista prava i imaju jednake mogućnosti bez obzira na svoja lična svojstva, uključujući seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Težimo smanjenju nivoa diskriminacije i nasilja prema LGBT+ osobama i davanje doprinosa većem prihvatanju i integraciji LGBT+ građana i građanki u društvo Srbije.
Vrednujemo različitost kao prednost našeg društva, u svoj rad uključujemo sve osobe koje dele naši vrednosti i voljne su da rade na ostvarivanju ciljeva udruženja. Iniciramo saradnju sa drugim LGBT+ organizacijama i organizacijama za ljudska prava na državnom i međunarodnom nivou, kao i svim relevantnim državnim institucijama u Srbiji”, dodaje Planojević,
Ova organizacija je otvorena za kreiranje i uvođenje novih pristupa u radu sa njenim ciljnim grupama. Teži transparentnosti unutar i van udruženja, u pogledu aktivnosti, rezultata i finansijskih informacija i preuzima punu odgovornost za svoj rad sa osobama koje nam prijavile nasilje, diskriminaciju i štiti privatnost ličnih podataka i daje sve od sebe kako bi odgovorili na potrebe osoba koje su im se javile.

U “Da Se Zna!” kao posebne rezultate ističu uklanjanje spota predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića zbog homofobičnog sadržaja, mart 2017.
“Tokom kampanje za predsedničke izbore 2017. godine ukazali smo na spot kandidata Srpske napredne stranke koji je sadržao homofobične komentare, odnosno navijačke pokliče „Vučiću, pederu“ Smatrajući da normalizacija homofobičnog diskursa u javnoj sferi od strane tadašnjeg predsedničkog kandidata, a sada Predsednika Republike, može ojačati dovoljno snažnu homofobiju u našem društvu, podneli smo prijave Regulatornom telu za elektronske medije i Sektoru tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija zbog korišćenja uvredljive terminologije, a koja je, između ostalog u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju koji zabranjuje sadržaj koji može podstaći diskriminaciju. REM je postupio po našoj prijavi i naložio svim emiterima da sporni spot uklone”, naglašava Nikola Planojević-
Povodom slučaja transfobičnog napada na D.P. “Da Se Zna!” je podnela inicijativu za podnošenje zahteva o zaštiti zakonitosti Republičkom tužilaštvu, budući da u obzir nije uzet član 54a koji predviđa otežavajuće okolnosti za zločine počinjene iz mržnje. Trenutno čekaju odluku Vrhovnog kasacionog suda protiv presude Osnovnog suda u Valjevu, te ukoliko presuda bude preinačena, ovo će biti prvi slučaj da je član 54a uzet u obzir pri donošenju presuda.
Otvoreno Savetovalište za LGBT+ osobe u UK „Božidarac“, decembar 2018.
Sud u Smederevu u prvostepenoj presudi uvažio član 54a, februara 2020. godine, nakon skoro četiri godine rada i borbe za doslednu primenu zakona, konačno je donesena presuda koja je uzela u obzir zločin iz mržnje kao otežavajuću okolnost. U postupku koji je završen 4. februara 2020. godine Osnovni sud u Smederevu je osudio D.M. za krivično delo nasilničkog ponašanja iz člana 344 Krivičnog zakona Republike Srbije, uzevši pritom u obzir član 54a, koji propisuje strožiju kaznu za krivično delo počinjeno iz mržnje. Sud je izrekao kaznu za događaj koji se desio u septembru 2015. godine kada su dve osobe zadobile lake telesne povrede usled udaraca, uz homofobične komentare i izjave da „takve osobe ne mogu da žive u Srbiji“.
U decembru 2018. godine udruženje “Da se zna!” je, u saradnji sa opštinom Vračar, otvorilo Savetovalište za LGBT+ osobe, koje se nalazi u Centru za kulturu i edukaciju „Božidarac“. U rad Savetovališta uključen je tim od 9 psihoterapeuta/kinja koji rade sa LGBT+ osobama koji se javljaju udruženju “Da se zna!”.
Od početka rada, “Da se zna!” je posebno fokusirani na društvene mrežama, kao kanale komnikacije gde se osobe osećaju najsigurnije da potraže podršku ili prijave slučaj. Tokom četiri godine objavili su više od 1200 postova, i prati ih preko od 18.000 ljudi.

 *Trideset organizacija građanskog društva potpisalo je ugovore za institucionalnu podršku u okviru programa Zajedno za građansko društvo – ACTa. Institucionalni grantovi pružaju organizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Pored finansijske podrške za institucionalno osnaživanje, organizacije će imati i posebno dizajniran i prilagođen program razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 miliona evra za realizaciju prve faze programa, a projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

U narednom periodu predstavićemo organizacije koje su dobile institucionalne grantove.